خانه / بورس و سهام / تاثیر قیمت بنزین بر بازار سهام از دو منظر

تاثیر قیمت بنزین بر بازار سهام از دو منظر

شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص بورس تابعی از شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند تورم و نرخ رشد اقتصادی است و از طرف دیگر این شاخص با یک وقفه زمانی وضعیت شاخص‌های اقتصادی اصلی را توضیح می‌دهد. بر این اساس نمی‌توان گفت که قیمت حامل‌های انرژی و از آن جمله بنزین چه تاثیر مستقیمی بر شاخص بورس دارد اما باید منتظر ماند و دید که قیمت بنزین بر شاخصی مانند رشد اقتصادی و تورم چه تاثیری دارد تا شاخص بورس هم از این دو تاثیر بپذیرد. اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دو منظر بر شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.
یک منظر این است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب بروز تورم شود، افزایش نرخ تورم بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ بازده منجر به کاهش قیمت سهام می‌شود و کاهش قیمت سهام هم منجر به کاهش شاخص بورس می‌شود. اما این موضوع بستگی به نحوه عملکرد دولت در مهار تورم دارد. اگر دولت بتواند تورم را مهار کند شاخص بورس هم روند نزولی نمی‌یابد و این حالت انتظاری که منجر به کاهش شاخص بورس شده است روندی متعادل در پی می‌گیرد.
 اما بازار همچنان حالت ابهام دارد. اما به نظر می‌رسد تورم در جامعه ایجاد خواهد شد یا دولت تورم را مهار می‌کند تا شاخص بورس فرو نریزد یا با ریزش شاخص بورس بازارهای موازی رشد می‌کند. از منظر دیگری هم نرخ حامل‌های انرژی بر بورس تاثیر می‌گذارد. به این معنا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و افزایش هزینه‌های تولید سودآوری شرکت‌های تولیدی را -که بسیاری از آنها در بورس فعال هستند- کاهش می‌دهد. با کاهش سودآوری این شرکت‌ها قیمت سهامشان کاهش یافته و در نهایت بر شاخص کلی بازار تاثیر می‌گذارد.
سیدحمید میرمعینی-کارشناس بورس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*