خانه / بورس و سهام / گزارش و تاریخ برگزاری مجمع سهامداران 19 شرکت بورسی

گزارش و تاریخ برگزاری مجمع سهامداران 19 شرکت بورسی

خلاصه ای از تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های آذریت ، سیمان ارومیه ، ایران دارو و فرآوری مواد معدنی ایران  ارائه می گردد

 مجمع فولاد خوزستان مجمع فرآوری مواد معدنی ایران مجمع سیمان ارومیه مجمع پتروشیمی شازند مجمع ایران دارو مجمع آذریت سود سهام فرآوری مواد معدنی ایران سود سهام سیمان ارومیه سود سهام ایران دارو

تاریخ برگزاری مجمع سهامداران شرکت ها :

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان “فخوز” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یکشنبه مورخ 1393،02،28 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان “دابور” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز سه شنبه مورخ 1393،02،30 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت رهشاد سپاهان “حرهشا” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهارشنبه مورخ 1393،03،07 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سولیران “فسلیر” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهار شنبه مورخ 1393،02،31 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع فولاد خراسان “فخاس” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهار شنبه مورخ 1393،02،31 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس نو “سفانو” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز سه شنبه مورخ 1393،02،30 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی سبحان “سبحان” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یکشنبه مورخ 1393،02،28 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد “سبجنو” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یکشنبه مورخ 1393،02،28 برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت آلومتک “فالوم” برای سال مالی منتهی به 1393،12،29روز دوشنبه مورخ 1393،02،29 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات دارو پخش “دارو” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهارشنبه مورخ 1393،03،07 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز “پخش” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یشنبه مورخ 1393،02،27 برگزار می شود.

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبادگران ایران “ثاباد” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز شنبه مورخ 1393،02،27 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رینگ سازی مشهد “خرینگ” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز پنج شنبه مورخ 1393،02،25 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان کرمان “سکرما” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهارشنبه مورخ 1393،02،24 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شازند “شاراک” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 و مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1393،12،29روز چهارشنبه مورخ 1393،02،31 برگزار می شود

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*