خانه / بورس و سهام / گزارش جالب از 2 سهم شوینده

گزارش جالب از 2 سهم شوینده

شرکت 25 میلیارد تومانی کف در اولین گزارش خود برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 مبلغ 258 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال قبل (مبلغ 505 ریال) کاهش 49 درصدی داشته است.

شرکت تولی پرس نیز با سرمایه 25 میلیاردی خود برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 53 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ 208 ریال) کاهش شدید 75 درصدی داشته است.

شایان ذکر است در هر دو این شرکتها در سال مالی 93 نسبت به سال مالی قبل مقدار فروش رشد مناسبی داشته و این در حالیست که مبلغ فروش با کاهش روبرو بوده است.

علت این امر تصمیمات هيئت مديره مبنی بر اینکه کليه امکانات توليدي شرکت در سال مالي 1393 طي قرارداد منعقده به صورت پيمان در اختیار شرکت های پخش سراسري داروگر و کیوان تجارت پاسارگاد قرار داده شود، می باشد.

گفتنی است شرکتهای مذکور متعلق به سهامدار عمده “شکف” و “شتولی” مي باشند.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*