فوتبال حرام است مگر آن که شکل دروازه و زمین و لباس بازیکنان را عوض کنند

0

یک مفتی وهابی: فوتبال حرام است مگر آن که شکل دروازه و زمین و لباس بازیکنان را عوض کنند تا شبیه کفار نباشد!

کاریکاتور وهابی کاریکاتور ورزشی کاریکاتور فوتبال کاریکاتور برتر عکس وهابی بهترین کاریکاتور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ