پیش بینی سود ۹۳ / فولاد خراسان ، سمازن ، دتولید ، گلتاش ، خرینگ و سبحان دارو

0

شرکت سیمان مازندران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را مبلغ ۳۱۴۰ ریال اعلام کرده است.

به گزارش ساتین : لازم به ذکر است نرخ فروش سال ۹۳ بر اساس آخرین نرخ (آذر ماه۹۲)محاسبه شده است.

 همچنین نرخ گاز مصرفی هر متر مکعب ۸۴۰ ریال و بهای برق مصرفی هر کیلو وات ساعت ۴۸۰ ریال و مقدار ۶۰ میلیون لیتر مصرف مازوت برای ماههای آذر ،دی ، بهمن، اسفند با نرخ هر لیتر ۲۶۰۳ ریال (با هزینه حمل)محاسبه شده است.

سمازن” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۰۸۲ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۳۶۲۸ ریال اعلام کرده است.

 –

شرکت داروسازی تولید دارو پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۱۳۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۰۶۸ ریال اعلام کرده است.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل شامل،افزایش ۲۱ درصدی فروش،افزایش ۲۰ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش ۳۱ درصدی هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی،افزایش ۲۱ درصدی سود عملیاتی،افزایش ۱۰۱ درصدی هزینه مالی و افزایش ۱۷ درصدی سود خالص است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیش بینی تقسیم سود سال مالی ۹۳ را به ازای هر سهم مبلغ ۱۸۶۰ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ یکم بهمن ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل ۳۰ درصد افزایش یافته است که شرکت اعلام کرده است افزایش سرمایه عنوان شده تا تاریخ مجمع سال ۹۲ به ثبت نخواهد رسید و به دارندگان حق تقدم خرید سهام سودی تعلق نخواهد گرفت.

دتولید” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۸۴۱ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۲۳۰۴ ریال را اعلام کرده است.

شرکت گلتاش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۹۰ میلیارد ریال در آبان و آذر ماه سال جاری مبلغ ۴۰۹۹ ریال و در بهمن ماه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۸۴۵ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت درنظر دارد به‌ ازای هر سهم مبلغ ۱۱۲۵ ریال از سود عملکرد سال مالی ۹۳ (با سرمایه جدید)را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) معادل ۱۲۲درصد افزایش یافت.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که این افزایش سرمایه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی سال مالی ۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

لازم به ذکر است این شرکت مبلغ دو میلیون و ۱۱ هزار و ۷۰۹ دلار فروش صادراتی و مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۲۵۸ دلار خرید مواد اولیه پیش بینی سال ۹۳ را با نرخ هر دلار ۳۱ هزار ریال تسعیر کرده است. این شرکت همچنین مبلغ دو میلیون ۴۲ هزار یورو خرید دارایی ثابت پیش بینی ۹۳ را با نرخ هر یورو ۳۵ هزار و ۱۷۵ ریال تسعیر کرده است.

شگل” پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۴۵ میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ ۱۳۲۰ ریال و با سرمایه ۹۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۰۷۷ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۹۸۳ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده مبلغ ۴۹۵۹ ریال محقق شد.

شرکت رینگ سازی مشهد پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را برای اولین بار به مبلغ ۱۸۰ ریال اعلام کرده است.

خرینگ” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۳۰۳ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۴۱ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است مبلغ (۱۸ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (۱۳۰) ریال) از پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۲ مربوط به خالص درآمد(هزینه)های متفرقه می باشد که عمده آن مربوط به مبلغ( ۲۶ میلیارد ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (۱۷۸) ریال) ذخیره جریمه تاخیر صندوق ذخیره ارزی (جریمه سهم دولت) می باشد.

شرکت مجتمع فولاد خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را مبلغ ۴۹۸ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش سود پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ معادل ۵۰ درصد سود خالص است.

فخاس” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۴۸۳ ریال، در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۶۷۰ ریال ، در آبان ماه ۹۲ مبلغ ۶۳۸ ریال و در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۵۵۱ ریال اعلام کرده بود که این رقم در بهمن ماه سال جاری مبلغ ۵۵۱ ریال اعلام شده است .

شرکت سبحان دارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۹۰ میلیارد ریال، مبلغ ۶۲۹۸ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ ۵۶۷۰ ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال ۹۳ پیشنهاد کند.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی سال مالی ۹۲ شامل افزایش ۴۲ درصدی فروش‌،افزایش ۵۴ درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌ رفته،افزایش ۳۹ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۳۸ درصدی سود خالص است.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴ آذر ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که مطابق آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه این شرکت اعلام کرده است که افزایش سرمایه عنوان شده تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به ثبت خواهد رسید.

این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۷۵ میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۷۷۸ ریال، و با سرمایه ۹۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۸۳۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۵۷۶ ریال اعلام کرده است.

سبحان” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۳۲۹ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی ۹۱ مبلغ ۲۸۰۸ ریال محقق شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ