آمار خودروهای ترخیص شده از گمرک در سال های ۹۵ و ۹۶

0

تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۶ هفتاد هزار و پنج دستگاه و در سال ۱۳۹۵ هفتاد و شش هزار و ۷۱۵ دستگاه است.

همچنین ارزش خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۶ برابر یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ دو میلیارد و ۸ میلیون دلار است.

تعداد خودروهای ثبت سفاش شده در سال ۱۳۹۶ نود و سه هزار و ۴۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۵ صد و نود و دو هزار و ۴۶۴ دستگاه است.

واردات خودرو سواری طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶

CBU ۱۳۹۶ ترخیصی از گمرکات ۱۳۹۵ ترخیصی از گمرکات درصد تغییرات ترخیصی از گمرکات ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ثبت سفارش ۱۳۹۵ ثبت سفارش درصد تغییرات ثبت سال ۹۶ به ۹۵
ارزش (میلیون ریال) تعداد (دستگاه) ارزش (میلیون ریال) تعداد (دستگاه) ارزش (%) تعداد (%) تعداد دستگاه تعداد دستگاه تعداد (%)
فروردین ۱۰۴ ۳۸۶۶ ۴۱ ۱۶۹۴ ۱۵۴ ۱۲۸ ۳۸۴۶ ۹۳۶ ۳۱۱
اردیبهشت ۲۲۸ ۷۴۱۲ ۱۳۵ ۵۱۶۵ ۶۹ ۴۴ ۵۵۸۳ ۴۶۵۶ ۲۰
خرداد ۲۶۵ ۱۰۳۸۹ ۱۴۷ ۶۱۸۰ ۸۰ ۶۸ ۹۳۹۸ ۱۸۱۱۳ ۴۸-
تیر ۲۴۵ ۸۵۵۲ ۱۵۲ ۵۶۰۰ ۶۱ ۵۳ ۳۷۵۶ ۲۵۹۶۰ ۸۶-
مرداد ۱۸۹ ۷۳۴۷ ۲۱۶ ۷۷۳۷ ۱۳- ۵- ۸۷ ۱۵۲۵۵ ۹۹-
شهریور ۱۸۶ ۷۸۸۸ ۱۶۴ ۶۲۹۹ ۱۳ ۲۵ ۴۴۷ ۳۳۵۳ ۸۷-
مهر ۱۱۱ ۴۲۴۱ ۱۲۸ ۴۸۳۵ ۱۳- ۱۲- ۳۰ ۱۰۰۲۲ ۹۹.۷-
آبان ۱۱۵ ۴۲۳۸ ۱۲۲ ۴۴۴۲ ۶- ۵- ۴۲ ۱۶۱۹۰ ۹۹.۷-
آذر ۹۸ ۳۹۷۹ ۱۹۸ ۷۶۳۹ ۵۱- ۴۸- ۹۷ ۴۵۵۰۹ ۹۹.۸-
دی ۵۰ ۱۸۸۳ ۱۵۵ ۵۸۹۹ ۶۸- ۶۸- ۲۳۱۰۸ ۱۴۲۴۵ ۶۲
بهمن ۱۲۷ ۴۹۸۸ ۱۵۱ ۶۳۶۰ ۱۶- ۲۲- ۲۳۷۵۲ ۳۸۱۲ ۵۲۳
اسفند ۱۱۸ ۵۲۲۲ ۳۹۹ ۱۴۸۶۵ ۷۰- ۶۵- ۲۳۳۴۳ ۳۴۴۱۳ ۳۲-
جمع کل ۱۸۳۶ ۷۰۰۰۵ ۲۰۰۸ ۷۶۷۱۵ ۸.۵۷- ۸.۷۵- ۹۳۴۸۹ ۱۹۲۴۶۴ ۵۱-

براساس آمار دفتر برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ۹۷.۴.۳۰

واردات در دولت حسن روحانی مجله خودرو عمده‌ترین اقلام وارداتی علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر دنیای اقتصاد خروج ارز از کشور چه کالاهایی وارد ایران میشود تعداد خودروهای وارداتی در ایران ترخیص خودرو از گمرک تجارت نیوز ارزش واردات خودرو آمار واردات و صادرات آمار واردات خودرو آمار گمرک ایران آخرین اخبار واردات خودرو

واردات در دولت حسن روحانی مجله خودرو عمده‌ترین اقلام وارداتی علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر دنیای اقتصاد خروج ارز از کشور چه کالاهایی وارد ایران میشود تعداد خودروهای وارداتی در ایران ترخیص خودرو از گمرک تجارت نیوز ارزش واردات خودرو آمار واردات و صادرات آمار واردات خودرو آمار گمرک ایران آخرین اخبار واردات خودرو

منبع : مشرق

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ