علی دایی همچنان بچه داری می کند….! + عکس

0

علی دایی دخترش را خیلی دوست دارد، آنقدر زیاد که این دوست داشتن مورد انتقاد محمد مایلی کهن هم قرار گرفت.

  محمد مایلی کهن که همواره با کلماتی توهین آمیز درباره علی دایی حرف می زند چندی پیش از او انتقاد کرد که چرا اینقدر دختر سه ساله اش را بر سر تمرینات پرسپولیس می برد. شاید تنها نکته ای که مایلی کهن در آن حق داشته باشد همین است چرا که دایی در سرما و گرما به دفعات همراه دختر سه ساله اش در تمرینات دیده شده است.
بچه داری علی دایی در درفشی فر هنوز ادامه دارد. این هم آخرین عکس او با نورا دایی:

نورا دایی فرزند محمد مایلی کهن فرزند علی دایی دختر محمد مایلی کهن دختر علی دایی خانواده محمد مایلی کهن خانواده علی دایی پسر علی دایی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ