آخرین قیمت تمام برند های خودرو در ۱۶ فروردین ۹۳

0

جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۳ به شرح زیر می باشد :

قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو . یورو ۴ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۶۹,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۳۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود
پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۴۷,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۷۷,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۷۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۳۷,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۷,۳۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۴,۶۰۵,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۹,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۵۶,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۱۳,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۵۲,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
قیمت محصولات سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۵۱ SL ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE 131 ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۴,۹۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود
وانت زامیاد ۲۴ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا
سیتروئن C5 ناموجود
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت محصولات پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
کولیوس تیپ ۵ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۸۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۲,۴۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۷۹,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۶۴,۷۷۶,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۵۷,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۴۵۷,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲,۰۰۰
قیمت محصولات کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود
هیوندای آوانته معمولی ناموجود
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود
هیوندای ورنا معمولی ناموجود
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۵۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لوبو ناموجود
قیمت محصولات گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت محصولات راین
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک ۵۴,۶۰۰,۰۰۰
قیمت محصولات زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
قیمت محصولات مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو – GX5 ناموجود ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت محصولات دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ