از چه فلزی برای روکش قرص استفاده میشود؟

0

برای روکش قرص ها از چه فلزی استفاده می شود علوم ششم ، از چه فلزی در داروسازی استفاده میشود

چرا برای روکش قرص از آلومینیوم استفاده می کنند

روکش قرص : از آلومینیم ، چون به راحتی به ورق نازک تبدیل می شود و با مواد خوراکی سازگاری زیادی دارد .

روکش قرص از چیست دانستنی های علمی

دلایل روکش دار کردن قرصها چیست؟

روکش دار کردن قرصها دلایلی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:

پوشاندن طعم و بوی نامطبوع دارو
حفاظت مواد فعال ناپایدار دارو در هسته قرص
بهبود شکل ظاهری قرص
جدا نمودن مواد ناسازگار از یکدیگر با قرار دادن یکی در هسته و دیگری در روکش
تسهیل بلع قرص
اصلاح خواص آزادسازی دارو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ