بارم بندی گسسته نهایی

0

بارم بندی گسسته نهایی

بارم بندی گسسته نهایی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۱
بارم بندی گسسته ۱۴۰۱
امتحان نهایی گسسته
بارم بندی گسسته دوازدهم
امتحان نهایی گسسته ۱۴۰۰

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
فصل محدوده فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور و دی
۱ کل ۱۵ ۵ ۷
۲ تا صفحه ۴۲ ۵ ۲ ۶
صفحه ۴۲ به بعد _ ۵
۳ کل ۸ ۷
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ