عرضه محصولات خانواده تارا و ۲۰۷ در بورس کالا ( ۱۹ آذر ۱۴۰۱)

0

عرضه محصولات خانواده تارا و ۲۰۷ در بورس کالا  ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سفید ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم ، پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای تیتانیوم ، پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس ، پژو ۲۰۷ دستی سفید ، تارا اتوماتیک مشکی آبنوس ، تارا دستی مشکی آبنوس ، تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم ، تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم

قیمت پایه

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما : ۴۰۴ میلیون تومان

تارا اتوماتیک : ۳۷۶ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک : ۳۷۴/۵ میلیون تومان

تارا دستی : ۳۰۹/۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دستی : ۲۹۱/۵ میلیون تومان

پیش پرداخت: ۵۰ درصد قیمت پایه

کارگزار تاریخ عرضه نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه درصد پیش پرداخت سفارش خرید
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سفید ایران خودرو ۱۰۰ ۲۰ ۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس ایران خودرو ۱۵۰ ۲۰ ۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم ایران خودرو ۵۰ ۲۰ ۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید ایران خودرو ۱۰۰ ۲۰ ۳۷۴۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس ایران خودرو ۱۵۰ ۲۰ ۳۷۴۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم ایران خودرو ۵۰ ۲۰ ۳۷۴۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای تیتانیوم ایران خودرو ۱۵۰ ۲۰ ۲۹۱۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس ایران خودرو ۵۵۰ ۲۰ ۲۹۱۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پژو ۲۰۷ دستی سفید ایران خودرو ۳۰۰ ۲۰ ۲۹۱۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تارا اتوماتیک مشکی آبنوس ایران خودرو ۱۲۵ ۲۰ ۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تارا دستی مشکی آبنوس ایران خودرو ۱۲۵ ۲۰ ۳۰۹۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم ایران خودرو ۱۲۵ ۲۰ ۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
بانک پاسارگاد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم ایران خودرو ۱۲۵ ۲۰ ۳۰۹۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ