کوهرنگ کجاست و مال کدام استان است +نقشه

0

کوهرنگ مال کدام استان است ، کوهرنگ کجاست ، کوهرنگ در نقشه ایران ، کوهرنگ در کدام استان است ، کوهرنگ مال کدام استان است ، شهرستان کوهرنگ در کدام استان است ، کوهرنگ جز کدام استان است

کوهرنگ مربوط به کدام استان است

شهرستان کوهرنگ پهناورترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است. مرکز این شهرستان، شهر چلگرد است. شهرستان کوهرنگ به دلیل وجود زردکوه (دومین قله مرتفع زاگرس)، سرچشمه زاینده رود، کارون و دز می باشد. منطقه کوهرنگ از سردترین مناطق ایران است که ارتفاع برف در این منطقه در برخی از سال ها به چند متر می رسد و به پایتخت برفی ایران شهرت دارد. مردم کوهرنگ به گویش بختیاری از زبان لری سخن می‌گویند.

نام این شهرستان در گویش بختیاری از زبان لری به صورت ”’کُهرَنگ”’ تلفظ می‌شود و بنابر نظر بعضی تاریخ نگاران نام رودخانه ی ‘کارون’ به سبب سرچشمه گرفتن از این شهرستان انتخاب شده است.

شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری اخبار کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ در سال ۱۳۸۰ از شهرستان فارسان جدا و به عنوان یک شهرستان مستقل معرفی شد. براساس آخرین تقسیمات سیاسی، شهرستان کوهرنگ دارای ۳ شهر و ۳ بخش و ۷ دهستان است. این شهرستان دارای سه بخش مرکزی، دو آب صمصامی و بازفت است که از دهستانهای شوراب تنگ ­گزی، دشت زرین، میانکوه موگویی، شهریاری، صمصامی، بازفت بالا و بازفت پائین تشکیل یافته است .

 • بخش مرکزی
  • دهستان دشت زرین
  • دهستان شوراب تنگزی
  • دهستان میانکوه موگوئی
 • بخش بازفت
  • دهستان بازفت بالا
  • دهستان بازفت پایین
 • بخش دوآب صمصامی
  • دهستان دوآب
  • دهستان شهریاری
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ