عاقبت تجاور به عنف و زورگیری در مشهد (عکس ۱۸+)

0

حکم ۲ جوان زورگیر که به جرم تجاوز به عنف و اعمال خلاف عفت در مشهد محکوم به اعدام شده اند، ساعت ۹ صبح دیروز در منطقه قاسم آباد در ملاء عام به اجرا در آید.

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور
دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی به بیان جزئیاتی از پرونده ۲ محکوم به اعدام پرداخت و گفت: ساعت ۵:۳۰ بامداد سیزدهم مرداد سال ۱۳۸۸ نوجوانی که برای خرید نان از خانه خارج شده بود در چنگ ۲ زورگیر موتورسوار گرفتار شد و آن ها او را به زور و تهدید سوار بر موتور سیکلت کردند و به داخل یک ساختمان نیمه ساز در منطقه قاسم آباد کشاندند.
«قاضی غلامعلی صادقی» افزود: ۲ جوان موتورسوار که حدود ۲۱ و ۲۲ سال دارند پس از آزار و اذیت نوجوان مذکور گوشی تلفن همراه و سیم کارت او را نیز با تهدید به مرگ زورگیری می کنند و از محل متواری می شوند. وی تصریح کرد: در حالی که با اعلام شکایت پدر نوجوان مذکور، تحقیقات پلیس برای ردیابی و شناسایی موتورسواران ادامه داشت، در تاریخ بیست و یکم مهر همان سال نیز پرونده مشابهی به پلیس گزارش شد.
محتویات پرونده حاکی از آن بود که ۲ جوان موتورسوار در ساعت ۲۲ شب نوجوان دیگری را با توسل به تهدید با چاقو سوار موتور سیکلت کرده و در اطراف بزرگراه میثاق مورد آزار و اذیت قرار داده اند و سپس با ایراد ضرب و جرح و فحاشی، گوشی تلفنش را نیز زورگیری کرده اند.
مقام ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات وسیعی از سوی کارآگاهان برای شناسایی متهمان در دستور کار قرار گرفت و ردیابی آنان با انجام چهره نگاری وارد مرحله جدیدی شد. این در حالی بود که ۲ متهم فراری در جریان یک نزاع، نیز مرتکب اعمال شیطانی شده بودند.
«قاضی صادقی» با اشاره به این که یکی از متهمان با توجه به چهره نگاری های فرضی توسط مأموران انتظامی دستگیر شد، ادامه داد: وقتی یک دستگاه گوشی مسروقه از متهم مذکور کشف شد، وی ادعا کرد که گوشی را از فرد دیگری گرفته است بنابراین با تلاش مأموران و دستورات ویژه قضایی، متهمان و افراد مرتبط دیگر با این پرونده دستگیر شدند که در جریان بازجویی ها و با توجه به چهره نگاری فرضی، ۲ محکوم مذکور توسط مالباختگان و افرادی که مورد آزار قرارگرفته بودند شناسایی شدند و بدین ترتیب پرونده زورگیری وارد مرحله جدیدی شد.
دادستان مشهد تصریح کرد: پرونده متجاوزان به عنف در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی و توسط قضات باتجربه مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از چندین جلسه محاکمه که با حضور وکلای مدافع متهمان برگزار شد، قضات دادگاه با توجه به اقاریر متهمان، محتویات پرونده، نظریه پزشکی قانونی، گزارش مأموران انتظامی و دیگر مستندات و مدارک انکارناپذیر، ۲ متهم مذکور را که «ع.م» و «ع.ق» نام دارند به خاطر اعمال شیطانی و خلاف عفت به اعدام محکوم کردند. وی اضافه کرد: اما متهمان و وکلای مدافع آنان به رأی صادره اعتراض کردند که به همین دلیل این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به شعبه ۲۸ دیوانعالی کشور ارجاع شد.
قاضی غلامعلی صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: قضات دیوان عالی نیز پس از رسیدگی های دقیق و بررسی اسناد و مدارک موجود، رأی دادگاه را تأیید کردند و این پرونده پس از استیذان از رئیس قوه قضاییه و برای اجرای حکم در ملاءعام به اجرای احکام دادسرای مشهد سپرده شد.
وی درباره سوابق ۲ محکوم به اعدام که امروز در تقاطع بولوار حجاب و شاهد منطقه قاسم آباد به دار مجازات آویخته می شوند نیز گفت: یکی از این افراد به خاطر شرکت در قتل به قصاص و در پرونده های متعدد سرقت های مقرون به آزار و آدم ربایی نیز به بیش از ۱۸۰ سال زندان و بیش از ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است که در این پرونده ها حداقل ۸۶ نفر از وی شکایت کرده بودند.
مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد:با نظر رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و درخواست های مردمی برای اجرای احکام الهی در ملاء عام، مقرر شد حکم صادره در منطقه ای که این افراد آن محل را جولانگاه اقدامات مجرمانه خود قرار داده بودند به مرحله اجرا درآید.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین با اشاره به وعده های خود درباره برخورد قاطع با مجرمان خشن به خراسان گفت: همان طور که بارها عنوان کرده ایم دستگاه قضایی در برابر جان و مال و ناموس مردم وظیفه سنگینی بر عهده دارد و هیچ گاه به افراد معدودی که با اقدامات مجرمانه خود احساس امنیت را به خطر اندازند اجازه عرض اندام نخواهد داد.
قاضی غلامعلی صادقی یادآور شد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با زورگیران، مجرمان خشن و متجاوزان به نوامیس مردم همچنان ادامه دارد و اجرای احکام الهی در ملاء عام نیز نمونه ای از برخوردهای جدی با افرادی است که به جان و مال و ناموس مردم دست درازی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: مابه خواست مردم شریف مشهد برای اجرای این احکام در ملاء عام احترام می گذاریم تا این گونه احکام درس عبرتی برای افرادی باشد که خدا نکرده قصد ارتکاب جرم را در سر می پرورانند.
قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

قاضی غلامعلی صادقی عکس تجاوز جنسی عکس اعدام تجاوز جنسی به زور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ