شفاف سازی ارایه شده “شراز”

0
در شفاف سازی ارائه شده از طرف شرکت پالایش نفت شیراز در خصوص صورت های مالی سال مالی ۹۱ توضیحاتی به شرح زیر آمده است:

“مالیات بر درآمد عملکرد سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ و همچنین مالیات حقوق و تکلیفی سال های یاد شده طبق برگ های تشخیص و قطعی مالیات جمعا مبلغ ۱۹۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین، لیکن بدلیل اعتراض شرکت نسبت به نحوه تشخیص، از بابت موارد فوق صرفا مبلغ ۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ذخیره در حساب ها منظور گردیده، همچنین با توجه به کسری ذخایر بابت مالیات بر درآمد عملکرد سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ و همچنین مالیات حقوق و تکلیفی سال های یاد شده طبق برگهای تشخیص و قطعی و مابه التفاوت قیمت آزاد و قیمت مصوب مربوط به فرآورده “سوخت هوایی” و با توجه به کسری ذخایر فوق الذکر به نظر می رسد سودی جهت تقسیم بابت عملکرد سال مالی ۹۱ وجود نداشته است. لیکن با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۲.۴.۳۰، سود نقدی سال مالی ۹۱ به ازای هرسهم مبلغ ۸۰ تومان مورد تصویب قرار گرفته است. توجه سرمایه گذاران محترم را به احتمال توزیع منافع موهوم جلب می نماید.

همچنین موارد قابل توجه در اطلاعات پیش بینی ۹۲ و صورت های مالی میان دوره ای ۳ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۲ به شرح زیر اعلام گردیده است:

بر اساس نامه شماره ۴۹۵۶۵ مورخ ۹۲.۴.۳۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص ضرورت عدم شناسایی درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی) حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال ۱۳۹۱ تولید و در سال جاری به فروش رسیده، شرکت اطلاعاتی ارائه ننموده است.

شایان ذکر است که شرکت تاکنون نسبت به ارائه پیش بینی حسابرسی شده سال مالی ۹۲ به همراه اظهار نظر مقبول یا حداقل مشروط اقدامی ننموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ