قیمت و مشخصات انواع تبلت در بازار + جدول (۴ شهریور ۹۲ )

0

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۹۶۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰.۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸.۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸.۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷.۰ ۱,۱۶۸,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷.۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷.۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱.۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱.۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷.۷ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷.۷ ۱,۴۹۵,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹.۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹.۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹.۷ ۲,۲۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹.۷ ۲,۵۲۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹.۷ ۲,۰۹۹,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹.۷ ۲,۳۹۹,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹.۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹.۷ ۲,۹۹۵,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷.۹ ۱,۱۶۵,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷.۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷.۹ ۱,۷۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷.۹ ۱,۶۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷.۹ ۱,۹۹۵,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷.۹ ۲,۱۵۵,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹.۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹.۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹.۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹.۷ ۳,۱۷۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹.۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹.۷ ۲,۲۲۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Fonepad ME371 ۸ ۷.۰ ۸۵۹,۰۰۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷.۰ ۹۵۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷.۰ ۹۷۹,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷ ۸۸۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷ ۹۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۹۹۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷ ۱,۱۴۹,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷.۰ ۵۲۸,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷.۰ ۶۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۳۹۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰.۱ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰.۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳.۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲.۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰.۱ ۱,۶۹۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰.۱ ۲,۰۸۵,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱.۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Innovel I972S ۸ ۹.۷ ۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷.۰ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷.۰ ۴۶۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷.۰ ۴۰۰,۰۰۰
Innovel I971W ۱۶ ۹.۰ ۸۸۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰.۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰.۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷.۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷.۰ ۴۹۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴.۳ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷.۰ ۳۶۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹.۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸.۰ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷.۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷.۰ ۳۷۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷.۰ ۳۲۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۸۳۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰.۱ ۱,۰۳۰,۰۰۰
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G ۸ ۱۰.۱ ۱,۰۴۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹.۱ ۸۷۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹.۷ ۱,۱۹۸,۰۰۰
T7s 3G ۱۶ ۷.۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Cute X ۷ ۷.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸.۰ ۸۵۰,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۵۲۰,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷.۰ ۷۸۸,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷.۰ ۳۳۵,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷.۰ ۷۹۹,۰۰۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۶۹۵,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷.۰ ۵۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

ME-700A ۴ ۷.۰ ۴۰۰,۰۰۰
ME-702 ۸ ۷.۰ ۲۶۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷.۰ ۴۴۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Axpad 8P01 ۸ ۸.۰ ۶۹۵,۰۰۰
Axpad 7I02 ۸ ۷.۰ ۵۰۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷.۰ ۴۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Dimo 900 Plus ۸ ۹.۷ ۸۹۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹.۷ ۷۸۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷.۰ ۳۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰.۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۳۲۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷.۰ ۷۳۵,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۹۵,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

VB100a Pro ۱۶ ۱۰.۱ ۹۹۹,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷.۰ ۵۰۰,۰۰۰
VB737 ۸ ۷.۰ ۷۹۹,۰۰۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷.۰ ۵۹۹,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰.۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰.۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰.۶ ۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰.۶ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Surface RT ۱۶ ۱۰.۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰.۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

GSP-X7 ۸ ۷.۰ ۴۲۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸.۰ ۸۰۰,۰۰۰
GSP-X8 ۸ ۸.۰ ۵۷۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Alfar 780 ۸ ۷.۰ ۳۹۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷.۰ ۶۸۵,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت )

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Mr Tab MT708G ۸ ۷.۰ ۶۶۰,۰۰۰
NTB 901 ۸ ۹.۰ ۵۱۰,۰۰۰
NTB 970L ۸ ۹.۷ ۷۴۰,۰۰۰
NTB-702 ۸ ۷.۰ ۴۲۵,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸.۰ ۸۲۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸.۰ ۸۲۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷.۰ ۴۸۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷.۰ ۷۳۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۰۲۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۲۳۹,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Kindle Fire HD ۱۶ ۸.۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۸.۹ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Kindle Fire ۸ ۷.۰ ۶۷۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Ideapad A1 ۱۶ ۷.۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Ideapad S2109A ۸ ۹.۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷.۰ ۸۹۹,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷.۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰.۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱.۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷.۰ ۶۵۰,۰۰۰
Dell Streak 7 ۱۶ ۷.۰ ۶۸۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰.۱ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3 ۸ ۷.۰ ۴۵۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3 ۸ ۷.۰ ۴۳۰,۰۰۰
Daya A300 ۸ ۷.۰ ۴۳۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
COBY MID7035 ۴ ۷.۰ ۲۹۰,۰۰۰
COBY MID9741 ۸ ۹.۷ ۷۵۰,۰۰۰
Lender LD 459 ۸ ۸.۰ ۶۷۵,۰۰۰
SmartTouch Life ۴ ۷.۰ ۳۰۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷.۰ ۷۷۹,۰۰۰
MID M715AS ۴ ۷.۰ ۵۳۰,۰۰۰
GLX Tab Jet ۴ ۷.۰ ۵۲۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹.۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰
SGPT212 ۴ ۵.۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰.۱ ۸۵۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰.۱ ۹۶۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۵۹۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۶۵,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۵۳۵,۰۰۰
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۶۵,۰۰۰
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷.۰ ۳۴۵,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Wintouch Q73 3G ۴ ۷.۰ ۳۳۵,۰۰۰
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷.۰ ۲۶۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹.۷ ۶۵۹,۰۰۰

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ