خانه / آخرین اخبار / اسامی ۵۸ استاد و نویسنده که مقاله آنها در نیچر جعلی اعلام شده

اسامی ۵۸ استاد و نویسنده که مقاله آنها در نیچر جعلی اعلام شده

مقالات کدام اساتید به دلیل عدم رعایت موازین علمی از نشریات علمی حذف شده است؟

۵۸ مقاله نوشته شده توسط ۲۵۸ محقق ایرانی به دلیل جعل علمی و سواستفاده از متون علمی دیگر محققین، توسط ناشر سایت معتبر علمی نیچر به حال تعلیق در آمدند.

نیچر قیمت پایان نامه فروش مقالات علمی فروش پایان نامه اخبار دانشگاه تهران 58 مقاله علمی جعلی

به گزارش سهندنامه، بخش پزشکی این نهاد معتبر علمی جهانی نیز ۲۸ مقاله را به حال تعلیق در آورد و بررسی ها در مورد ۴۰ مقاله دیگر همچنان ادامه دارد در همین حال شنیده می شود سایت اسپرینگر هم که در نشر مقالات معتبر علمی فعالیت می کند ۳۰ مقاله ارائه شده توسط محققین ایرانی را از سایت خود حذف کرده و در مورد ۹ مقاله دیگر در حال بررسی است. بررسی های اخیر و کشف این سرقت های علمی زنگ خطری برای ناشران دیگر است که در مورد صحت مطلبی که منتشر میکنند به دقت بررسی نمایند؛ متاسفانه مورد اخیر خطری بالقوه برای جامعه علمی جهان محسوب می شود که هر چه زودتر باید برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چاره ای اندیشید. تمامی مقالاتی که از سوی اسپرینگر در این مورد حذف شده اند شواهدی از دستکاری علمی و بازنویسی را در خود داشته اند و در ۷۰ درصد آنها نیز سرقت علمی به چشم می خورد. در مقالاتی که به BMC ارائه شده است در تمامی موارد دستکاری در تالیف اولیه به وضوح به چشم می خورد که در ۵۷ درصد آنها بازنویسی محض و در ۹۳ درصد آنها نیز سرقت علمی به چشم می خورد.

در ذیل اسامی ذکر شده در سایت مرجع آورده می شود، سهندنامه هیچ مسئولیتی در قبال صحت و عدم صحت این اسامی ندارد.

نویسنده مقالهتعداد مقالاتموسسه/دانشگاه
Abolhassan Ghaderi۱Tabriz University of Medical Sciences
Mohammad Reza Hafezi Ahmadi۲Ilam University of Medical Sciences
Ehsan Hosseini۸Ilam University of Medical Sciences
Ali Akbar Movasaghpour Akbari۱Tabriz University of Medical Sciences
Abbas Ali Hosein Pour Feyzi۱Tabriz University of Medical Sciences
Ataollah Hiradfar۱Tabriz University of Medical Sciences
Majid Farshdousti Hagh۱Tabriz University of Medical Sciences
Mehdi Aghamohammad Hassan۴Tehran University
Afshin Raoofi۱Tehran University
Arman Hosseini۲Tehran University
Mohammad Reza Mehrara۲Unknown
Fatemeh Amininajafi۲Tehran University
Rooholla Fattahi۱Tehran University
Mehdi Taghizadeh۱Urmia University
Sardar Hasanzadeh۱Tehran University
Ali Asgari۲AJA University of Medical Sciences
Mohammad Davood Sharifi۱Imam Reza Hospital
Hosein Amini Anabad۲Baqiyatallah University of Medical Sciences
Amin Zamani Nughabi۱Mashhad University of Medical Sciences
Amir Farshid Fayyaz۷AJA University of Medical Sciences
Ali Akbar Jafari۱Islamic Azad University
Mohammad Sabzikarian۱Iran University of Medical Science
Saeideh Najafi۱Islamic Azad University
Vahid Behnod۴Islamic Azad University
Emad Yahaghi۲۱Baqiyatallah University of Medical Sciences
Koorosh Ahmadi۴Alborz University of Medical Science
Tahereh Ebrahimi۲Biotechnology Institute of Tabarestan
Hamid Pirasteh۲AJA University of Medical Sciences
Bijan Rezakhaniha۴Imam Reza Hospital
Banafshe Dormanesh۱AJA University of Medical Sciences
Rahman Ghaffarzadegan Rabati۵Shahid Mahallati Hospital
Aram Mokarizadeh۱۲Kurdistan University of Medical Sciences
Masoomeh Dadpay۴Imam Reza Hospital
Mojtaba Zarea۴Indian Institute of Chemical Technology
Babak Barari۲Tehran University of Medical Sciences
Katayoun Ziari۵AJA University of Medical Sciences
Ali Ebrahimi۱Imam Reza Hospital
Seyed Mohamad Hossein Tabatabaei Nodushan۳Indian Institute of Chemical Technology
Alireza Mousavian۱Shahid Mahallati Hospital
Mehdi Abbasi۱Tehran University of Medical Sciences
Seyed Mohammad Rasaei۱AJA University of Medical Sciences
Hamid Reza Safaei۱AJA University of Medical Sciences
Ayoob Rostamzadeh۱Shahrekord University of Medical Sciences
Omid Rahmani۳AJA University of Medical Sciences
Mohsen Mohammadi۴Lorestan University of Medical Science
Omar Ghaderi۱Tehran University of Medical Sciences
Hamid Yahaghi۲Baqiyatallah University of Medical Sciences
Koroosh Ahmadi۲Alborz University of Medical Science
Maria Kaghazian۱Jundishapur University of Medical Sciences
Elham Hatami۱Loghman Hakim Hospital
Amir Talebreza۱AJA University of Medical Sciences
Sima Azizmohammadi۲AJA University of Medical Sciences
Aghdas Safari۴Imam Reza Hospital
Mehri Seifoleslami۴AJA University of Medical Sciences
Susan Azizmohammadi۲AJA University of Medical Sciences
Setareh Akhavan۱Tehran University of Medical Sciences
Maysam Aslami۱California State University, USA
J. Javanbakht۱Tehran University
B. Pedram۱Islamic Azad University
M. R. Taheriyan۱Islamic Azad University
F. Khadivar۱Tehran University
S. H. Hosseini۱Islamic Azad University
F. S. Abdi۱Islamic Azad University
E. Hosseini۱Ilam University of Medical Sciences
M. Moloudizargari۱Urmia University
S H. Aghajanshakeri۱Urmia University
S. Javaherypour۱Urmia University
R. Shafiee۱Tehran University
R. Emrani Bidi۱University of Rennes
Javad Yaghoobi Yeganeh Manesh۴Islamic Azad University
Radmehr Shafiee۵Tehran University
Behnam Pedram۸Islamic Azad University
Hamed Zamankhan Malayeri۲Tehran University
Sheida Mohajer۲Shahid Beheshti University of Medicine
Sharareh Ahmadi۱Kermanshah University of Medical Sciences
Shirin Ahmadi۱Kermanshah University of Medical Sciences
Javad Javanbakht۱۵Tehran University of Medical Sciences
Farshid Khadivar۶Tehran University
Ali Mohammad Bahrami۵Ilam University of Medical Sciences
Seyed Rashid Touni۴Urmia University
Mehdi Pourzaer۳Islamic Azad University
Maryam Pourzaer۲Islamic Azad University
Shahram Zehtabian۲Kermanshah University of Medical Sciences
Sharareh Ahmadi0۱Kermanshah University of Medical Sciences
Ahmad Taghavi Moghadam۱Razi Vaccine and Serum Research Institute
Zahra Kamyabi-Moghaddam۳Klinikum rechts der Isar, Germany
Omid Mavedati۱Tehran University
Babak Abbas Beigi۱Mazandaran University of Medical Sciences
Adel Khodaei Sharabiyani۱Islamic Azad University
Ali Bashiri Dezfuli۱Tehran University
Soheil Khalili۱Islamic Azad University
Alireza Nasoori۳Islamic Azad University
Masoumeh Gity۲Tehran University of Medical Sciences
Ebrahim Khodaverdi Darian۳Islamic Azad University
Amir Masoud Hashemian۱Imam Reza Hospital
Yasan Sadeghian۲Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Samaneh Khoshbakht۲Islamic Azad University
Afshin Taheri Azam۱Islamic Azad University
Reza Bahador۵Birjand University of Medical Sciences
Hamid Hesarikia۱Baqiyatallah University of Medical Sciences
Mohammadreza Shakeri۹Birjand University of Medical Sciences
Ali Yeganeh۱Iran University of Medical Science
Seyad Alireza Bassampour۱AJA University of Medical Sciences
Reza Abdi۱Birjand University of Medical Sciences
Ali Torkaman۴Iran University of Medical Science
Afshin Taheriazam۹Islamic Azad University
Seyyed Hasan Karbasy۳Birjand University of Medical Sciences
Alireza Mirghasemi۴Qom University of Medical Sciences
Farnoush Sedaghati۲Iran University of Medical Science
Peyman Karimi Goudarzi۶AJA University of Medical Sciences
Saeid Asghari۱Birjand University of Medical Sciences
Mohammad Jamshidi۳Zahedan University of Medical Sciences
Maryam Khayyat Khameneie۱Imam Reza Hospital
Fatemeh Mashayekhi۱Jiroft University of Medical Sciences
Kowsar Mansouri۱Islamic Azad University
Ali Akbar Esmailiejah۱Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Mohammad Reza Golbakhsh۱Tehran University of Medical Sciences
Mehdi Moghtadaei۱Iran University of Medical Science
Farzad Mehrabi۱AJA University of Medical Sciences
Reza Jalili Khoshnood۱Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Ali Baradaran Bagheri۱Alborz University of Medical Science
Hesam Abdolhoseinpour۱Islamic Azad University
Kourosh Shahraki۱Zahedan University of Medical Sciences
Ali Makateb۱AJA University of Medical Sciences
Keyvan Shirzadi۱AJA University of Medical Sciences
Keivan Khosravifard۱AJA University of Medical Sciences
Khosrow Jadidi۱Baqiyatallah University of Medical Sciences
Peyman Kaghazian۱Universitätsklinikum Bonn, Germany
Nahid Atyabi۲Tehran University
Pegah Kheradmand۱Semnan University of Medical Science
Danial Kheradmand۳Islamic Azad University
Alimohammad Bahrami۴Ilam University of Medical Sciences
Hasti Daraei۱Alborz University of Medical Science
Omid Ostvar۱Tehran University
Sahar Shadvar۲Tehran University of Medical Sciences
Kamran Azma۱AJA University of Medical Sciences
Iradj Nowrouzian۱Tehran University
Behnoosh Behdad۱Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Maryam Agha Abbasi۱Islamic Azad University
Negin Abedinzadeh۱Tehran University of Medical Sciences
Maryam Gilasgar۱Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Mahsa Darvish۱Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Ali Arabkheradmand۱Tehran University of Medical Sciences
Hossein Ajdarkosh۱Iran University of Medical Science
Elham Rostami Pirzaman۱Zanjan University of Medical Sciences
Abbas Norouzi-Javidan۱Tehran University of Medical Sciences
Fardin Barati۲Tehran University of Medical Sciences
Nahid Fakhraei۱Tehran University of Medical Sciences
Fatemeh Mohammadi۱Tehran University of Medical Sciences
Ahmad Reza Dehpour۱Tehran University of Medical Sciences
Seyed Mir Mansoor Moazen Jamshidi۱Zanjan University of Medical Sciences
Amir Jouya Talaei۲Islamic Azad University
Marjan Shokrani۱Tehran University of Medical Sciences
Omid Maghsoudi۱Islamic Azad University
Seyed Hesamoddin Mirjalili۱Unkown
Mojtaba Dolatabadi۱Unkown
Mostafa Fallah Joshaghani۱Islamic Azad University
Naeemeh Ghasemkhani۱Tehran University of Medical Sciences
Yasamin Masoudi۱Islamic Azad University
Ebrahim Shakiba۱Kermanshah University of Medical Sciences
Mohammad Barat Shooshtari۱Science and Technology Institute
Farajollah Adib-Hashemi۲Tehran University
Farshad Farahmand۱Islamic Azad University
Shamim Fattah Hesari۱Imam Reza Hospital
Ehsan Fallah۱AJA University of Medical Sciences
Mohammad Hossein Jaberi Moghaddam۱Urmia University
Fatemeh Emami Ghomi۱Iran University of Medical Science
Najme Jaberi Moghaddam۱Tarbiat Modares University
Mobin Koohestani۱Urmia University
Samad Alimohammadi۱Tehran University
Rahim Hobbenaghi۳Urmia University
Reza Mortezaee۱Islamic Azad University
Maryam Tavakoli۱Urmia University
Hamid Akbari۱Urmia University
Reyhaneh Safaei۱Tehran University
Ehan Hosseini۱Ilam University of Medical Sciences
Shahin Mohammadi۱Urmia University
Mojtaba Rajabian۲University of Shahekord
Pedram Moayeri۱University of Shahekord
Seyed Hossein Mardjanmehr۱Tehran University
Abbas Tavasoly۳Tehran University
Mohammad Hossein Nazemshirazi۱Central Veterinary Laboratory of IVO
Pariya Mahboob۱Urmia University
Siamak Saifzadeh۱Queensland University of Technology, Australia
Rasool Mortezaee۱Ferdowsi University
Shahin Aghajanshakeri۱Urmia University
Milad Moloudizargari۱Urmia University
and Soheil Javaherypour۱Urmia University
Fatemeh Soghra Abdi۲Islamic Azad University
Shahram Jamshidi۱Tehran University
Farhad Moosakhani۱Alborz University of Medical Science
Farhang Sasani۲Tehran University
Reyhaneh Safaeie۱Tehran University
Mostafa Razmjoo۱Razi University
Reza Sedaghat۱Shahed University
Fariba Khaki۴Tehran University
Mohammad Javad Gharagozlou۲Tehran University
Hemmat Moslemzadeh۱Urmia University
Reza Sheikhzadeh۱Tehran University
Mohammadmehdi Mirabad۱Tehran University
Javad Cheraghi۱Ilam University of Medical Sciences
Mehdi Rashnavadi۱Ilam University of Medical Sciences
Mostafa Naderafif۱Ferdowsi University
Soheil Javaherypour۱Urmia University
Siamak Mohsenzadeh۱Ferdowsi University
Hamed Masoudi۱Urmia University
Samieh Sharifzad۱Tehran University
Seyed Hojjat Hosseini۱Islamic Azad University
Ali Anissian۲Islamic Azad University
Alireza Gilvari۱Tehran University
Hossein Gholami۱Tehran University
Amir Rostami۱Tehran University
Pooyan Khaleghian۱Islamic Azad University

    منبع: http://www.nature.com/news/publisher-pulls-58-articles-by-iranian-scientists-over-authorship-manipulation-1.20916

۲

یک نظر ثبت شده

  1. با سلام مشخص نیست که سایت شما چگونه اطلاعات مردم را که بدون توجه و با بی دقتی تهیه می شود وارد سایت گوگل میکنید.و همراه افراد مغرض و بی اطلاع مسایلی را بین مردم پخش می کنید که خود از آن بی خبر هستید و اساتید و هیات علمی تراز اول مملکت خود را با افراد سود جو یکجا ارزیابی می کنید و شخصیت ها را مورد توهین قرار میدهید بدون اینکه به اصل موضوع پی برده باشید.بهر حال می تواند این رفتار شما جنبه قانونی پیدا کند .خدای نکرده مگر شما ایرانی نیستید.چگونه بخود اجازه می دهید که وارد سایت دیگران شوید چنین مطالبی را عنوان کنید.بهتر بود قبل از درج چنین مطالبی نظر اساتید مندرج در این جدول مغرضانه را در این ارتباط سوال می کردید.خدای نکرده مگر شما قصد دارید شخصیت شخصیت های علمی کشور خود را بدون انکه از آنها شناخت داشته باشید ترور کنید از این چه چیز عاید شما می شود که با اظهارات غرض آلود یک خارجی کم خرد اینگونه عکس العمل نشان می دهید.اینجانب که بیش از چهل و دو سال در دانشگاه تهران عمر خود را گذرانده ام برای شما بسیار متاسفم و مسلما این اعمال و نوشته های بد شما در آینده نتایج خوبی نخواهد داشت حالا مختارید هر چه می خواهید بنویسید و از آن خوشحال و اظهار رضایت کنید تا ببینیم بکجا می رسید.ضمنا اگر خواستید در مورد مطالبی که همگانی کرده اید بدانید تماس بگیرید تلفن

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*