خانه / آخرین اخبار / برترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی + جدول

برترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی + جدول

توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) وزارت علوم برای اولین بار برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در کشور را به تفکیک علوم پزشکی، صنعتی، جامع و هنر اعلام کرد و از بررسی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی طی چند ماه آینده نیز خبر داد. بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، دانشگاه هنر و پژوهشگاه دانش های بنیادی در صدر گروه های خود قرار گرفتند.

نکته تعجب برانگیز در این رتبه بندی حضور دانشگاه پیام نور در لیست 10 دانشگاه برتر جامعه در کشور است که کیفیت آموزش در این دانشگاه بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. به طوریکه روزگذشته یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از توسعه کمی و بی رویه در دانشگاه پیام نور عنوان کرده بود: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور یک استاد به 250 دانشجو است.جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در این زمینه گفت : رتبه بندی سال 1391 بر اساس روش شناسی سال های قبل انجام شده است، اما در شکل ارائه اطلاعات و تنظیم جدول ها از رده بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده به عمل آمده است. در این رده بندی دانشگاه های هنر، صنعتی، جامع و پژوهشگاه ها به تفکیک رتبه بندی شده و رتبه و امتیازات هریک از دانشگاه ها در قالب جدول های ارائه شده معنی پیدا می کند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی
رئیس مرکز منطقه ای ادامه داد: در بین 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده بودند، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و مشهد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

10 دانشگاه علوم پزشکی برتر کشور در سال 91

1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
5دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
7دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه تهران، صدرنشین دانشگاه های جامع کشور
از مجموع 51 دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده اند، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد و شهید بهشتی موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم شده اند.

10 دانشگاه برتر جامع در سال 91

1دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه فردوسی مشهد
5دانشگاه شهید بهشتی
6دانشگاه تبریز
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه پیام نور
9دانشگاه شهید با هنر کرمان
10دانشگاه گیلان

جایگاه اول دانشگاه صنعتی شریف در بین 17 دانشگاه صنعتی

در رتبه بندی سال 1391 که 17 دانشگاه صنعتی حضور داشتند، دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم جای گرفته اند.

10 دانشگاه برتر صنعتی در سال 91

1دانشگاه صنعتی شریف
2دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)
3دانشگاه علم و صنعت ایران
4دانشگاه صنعتی اصفهان
5دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6دانشگاه صنعتی شاهرود
7دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
8دانشگاه صنعتی شیراز
9دانشگاه صنعتی ارومیه
10دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی، صدرنشین پژوهشگاه ها

مهراد در ادامه با بیان اینکه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز جدا از دانشگاه ها رتبه بندی شده است، خاطر نشان کرد: در مجموع 11 مؤسسه پژوهشی در این رتبه بندی شرکت کردند که پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به ترتیب دارای رتبه های اول تا پنجم هستند.

او می گوید:در طول سال 1391 تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های شرکت کننده در رتبه بندی ISC به طور جدی همکاری کرده و در ارسال الکترونیکی اطلاعات و انتقال مدارک مستند به این سازمان از هیچ کوششی فروگذار نکردند. رابطان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نقش ارزنده ای ایفا کرده و در زمان های مناسب نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کردند که جای قدردانی مخصوص دارد.

10 پژوهشگاه و مرکز تحقیقات صنعتی برتر در سال 91

1 پژوهشگاه دانشهای بنیادی
2پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
3پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
4پژوهشگاه مواد و انرژی
5سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
6موسسه پژوهش حکمت و فلسفه
7پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
8پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
9پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
10پژوهشگاه هوا فضا

25 دانشگاه برتر ایران در سال های 1389 و 1390 بر اساس اطلاعات وزارت علوم:

25 دانشگاه برتر ایران در سال 138925 دانشگاه برتر ایران در سال 1390
1دانشگاه تهراندانشگاه تهران
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه صنعتی شریف
3دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)
4دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
5دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه تربیت مدرس
6دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه علم و صنعت ایران
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیدانشگاه شیراز
8دانشگاه شیرازدانشگاه صنعتی اصفهان
9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازدانشگاه فردوسی مشهد
10 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه شهید بهشتی
11دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه تبریز
12دانشگاه تبریزدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
13دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
14دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزدانشگاه اصفهان
16دانشگاه اصفهاندانشگاه مازندران
17 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
18دانشگاه مازندراندانشگاه ارومیه
19دانشگاه بوعلی سینادانشگاه شهید چمران اهواز
20دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه بوعلی سینا
21پژوهشگاه دانشهای بنیادیدانشگاه شهید با هنر کرمان
22دانشگاه شهید با هنر کرماندانشگاه کاشان
23دانشگاه گیلاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
24دانشگاه رازیدانشگاه گیلان
25 دانشگاه خوارزمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*