خانه / بورس و سهام / آخرین گزارشات رسیده به کدال

آخرین گزارشات رسیده به کدال

پیش بینی 806 ریالی پیش بینی درآمد “ثغرب” برای سال 94

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب پیش بینی سود هرسهم شرکت اصلی برای سال مالی 94 را به صورت حسابرسی نشده معادل 806 ریال اعلام کرده است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب پیش بینی سود هرسهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 را با سرمایه 300 میلیارد ریال مبلغ 806 ریال اعلام کرده است.

همچنین این شرکت پیش بینی سود هرسهم تلفیفی برای سال مالی 94 را نیز با سرمایه 300 میلیارد ریال معادل 860 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 644 ریال از سود خالص سال مالی 94 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

پیش بینی عملکرد سال مالی 94 نسبت به پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل کاهش 17 درصدی فروش، کاهش 26 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش 11 درصدی سود عملیاتی و افزایش 9 درصدی سود پس از کسر مالیات است.

“ثغرب” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را در نخستین پیش بینی مبلغ 846 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 740 ریال اعلام کرده است.

شایان ذکر است درصد پوشش پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 معادل 36 درصد بوده است.

گفتنی است بنا بر گزارش دریافتی از این شرکت سود سهام مندرج در گردش سود انباشته سال مالی 93 و 94 صحیح نیست.
همچنین با وجود اطلاعیه شفاف سازی مورخ 16 مرداد ماه 93 پیش بینی سود هرسهم سال مالی 93 از مبلغ 787 ریال به مبلغ 740 ریال کاهش یافته است.

پیش بینی 260 ریال سود هر سهم سیمان سپاهان

شرکت سیمان سپاهان نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را به صورت حسابرسی نشده معادل 260 ریال اعلام کرده است.

شرکت سیمان سپاهان نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 را مبلغ 260 ریال اعلام کرده است.

بر اساس مفروضات بودجه سال مالی 94؛ معیار قیمت گذاری سیمان برای سال مالی 94 بر اساس میانگین نرخهای مرداد ماه 93 است، توقف خط تولید کلینکر جهت تعمیرات دوره ای و نسوز کاری در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 به مدت 54 روز پیش بینی شده است .

با توجه به شروع سال مالی شرکت از اول مهر ماه 93 ، افزایش نرخ های خرید مواد اولیه و حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها از ابتدای فروردین ماه 94 لحاظ شده است و نرخ گاز مصرفی به ازای هر مترمکعب مبلغ 1135 ریال در بودجه 94 لحاظ شده است.
بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم‌دارد 60 درصد سود خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 94 پیشنهاد کند.
9304/1

پیش‌بینی عملکرد سال مالی 94 نسبت به پیش بینی سال مالی قبل شامل، افزایش 19 درصدی فروش ، افزایش 26 درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته،کاهش 117 درصدی سایر هزینه های عملیاتی با توجه به کاهش فروش ضایعات ، کاهش 39 درصدی درآمد سرمایه گذاری با توجه به عدم شناسایی درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری، کاهش 2 درصدی سود عملیاتی و کاهش 32 درصدی سود خالص است.
“سپاها”پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را در نخستین پیش بینی مبلغ 351 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 380 ریال اعلام کرده بود.

انتشار نخستین پیش بینی های 94 “وساخت”

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را به صورت حسابرسی نشده مبلغ 255 ریال اعلام کرده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده  مبلغ 255 ریال اعلام کرده است.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی برای سال مالی 94 تاکنون ارائه نکرده است.

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 در مقایسه با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی قبل شامل کاهش (22) درصدی درآمدها،کاهش (16) درصدی سود عملیاتی،و کاهش (31) درصدی سود خالص است.

“وساخت” پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی 93 مبلغ 163 ریال و درآخرین پیش بینی مبلغ 368 ریال اعلام کرده است.

سرمایه گذاری ساختمان ایران پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی93 را در نخستین پیش بینی مبلغ 732 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 856 ریال اعلام کرده است.

افزایش سرمایه “ونیرو” تا مجمع ثبت نمی شود

در پایان معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت آذر آب جهت برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، متوقف خواهد شد.

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری رنا، سرمایه گذاری ساختمان ایران، سیمان سپاهان با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94، شرکت پلی اکریل با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 93، شرکت قند نیشابور با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور 93 و اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 94، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله است.

این در حالی است که مدیر بازار خبر داد که  افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نیرو تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31 شهریور 93 ثبت نخواهد شد.

در مقابل، نماد معاملاتی شرکت های بین المللی توسعه ساختمان و سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور 94، متوقف شدند.

پیش بینی “ورنا” برای سال مالی 94

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی 94 شرکت اصلی را مبلغ (90) ریال اعلام کرده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 شرکت اصلی را برای نخستین بار مبلغ (90) ریال اعلام کرده است .

لازم به ذکر است صورت سود و زیان پیش بینی شده برای سال مالی94 صرفاً مربوط به شرکت اصلی بوده و صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده مربوط به شرکت های عضو گروه برای سال مالی یاد شده در صورت سود و زیان تلفیق نشده است.

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل شامل کاهش (56) درصدی درآمدها، کاهش (42) درصدی سود عملیاتی است.
“ورنا” پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 93شرکت اصلی را در نخستین پیش بینی مبلغ (123) ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 11 ریال اعلام کرده است .

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*