خانه / آخرین اخبار / ابتکاری زیبا برای کمک به محرومین + عکس

ابتکاری زیبا برای کمک به محرومین + عکس

گرچه ازدیرباز محرومیت همراهی نامیمون برای استان ایلام ومردمانش بوده است  اماحقیقت  این است این  واژه نامونوس هیچگاه نتوانسته است بر دل بزرگ ایلامیان اثری بگذارد وتوجه آنان را از همنوعان بازدارد.

مردم با سخاوت ونوع دوست سرزمین ایلام در اوج سختیها ومحرومیتهای تحمیلی هیچگاه از همنوعان نیازمندخود غافل نبوده اند،توجه به همنوع وسخاوت وانفاق این مردمان همواره زبانزد بوده است ،گذشت ازحداقل داشته های خود هنریست که در میان این مردم موج می زند.

با آغاز فصل سرما،هستند افرادی  که بدلیل فشارهای اقتصادی ونداری ،تهیه پوشاک گرم  خود وفرزندانشان به دغدغه ای مهم برای آنان تبدیل شده است ،اما امروز نگاه به این قشرمحروم  از چشمان جمعی از مردم باسخاوت ایلام پنهان نمانده است وراهی ارزشی برای کاهش دغدغه این شهروندان آبرومند یافته اند.

اخبار ایلام

مردم یکی از محلات ایلام در اقدامی ابتکاری راهی بسیارزیبا را برای کمک به همشهریان خود برگزیده اند که درنوع خود بی نظیراست، اقدامی ارزشی وپسندیده که  در اوج انفاق ،عزت نفس نیازمندان مدنظر قرارگرفته است.

این مردمان با سخاوت در  یک یا دوخیابان خلوت شهر،مکانی را برگزیده اند تاشهروندان بتوانند پوشاک گرم مازاد خود را پس از شستشو واتوکشی دررخت آویزهایی که به این منظور تعبیه شده است قرار دهند .

این مکان فرصتی را پیش روی نیازمندان قرار داده است تا پنهانی ودور از چشم دیگران وبا حفظ عزت نفس خود بتوانند البسه گرم مورد نیاز خود را ازاین مکان تامین نمایند.

محله انفاق محله ایست که در آن نه هدیه کننده تفاخر می کند ونه عزت نفس هدیه گیرنده شکسته می شود زیرا عمل انفاق در پنهانی وبه دور چشمان همه صورت می گیرد این محله دستاویزیست برای کاستن از اصراف وفرصتیست برای آزمایش سخاوت وانفاق.

این محله می تواند بعنوان الگویی زیبا وپسندیده به سایر نقاط شهر وحتی کشور تعمیم داد شود  تاازاین طریق هدایای مردم بصورت مستقیم در اختیار نیازمندان واقعی قراربگیرد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*