آیا در نگاره های تخت جمشید ،تصویری از زنان وجود دارد؟ +عکس

0

شاید شنیده باشید خیلیها در ستایش از فرهنگ غنی و والای ایران باستان به این نکته اشاره میکنند که در حجاریهای تخت جمشید تصویر زن حجاری نشده است.

در حجاری نگاره های تخت جمشید می بینیم که پادشاه ، ولیعهد ، شاهزادگان ، تمامی سربازان ، و اعضای هیات های نمایندگی ( بجز هیات حبشی ها ) دارای ریشهای انبوه و آرایش کرده هستند. اما در دو بخش از تخت جمشید نگاره های متفاوتی وجود دارد :

هخامنشیان عکس زن در تخت جمشید عکس تخت جمشید عجایب باستان شناسی حجاب در ایران قبل از اسلام حجاب ایرانی تنها نقش زن در تخت جمشید تمدن ایران باستان تخت جمشید کجاست تحقیق در مورد تخت جمشید پوشش زنان هخامنشی بهترین حجاب آثار باستانی ایران

این نگاره ی معروف به ” نگاره ی خزانه داری ” است. داریوش کبیر بر تخت جلوس کرده ، ولیعهد در پشت سر شاه ایستاده است. به تصویر نفر سوم دقت کنید

هخامنشیان عکس زن در تخت جمشید عکس تخت جمشید عجایب باستان شناسی حجاب در ایران قبل از اسلام حجاب ایرانی تنها نقش زن در تخت جمشید تمدن ایران باستان تخت جمشید کجاست تحقیق در مورد تخت جمشید پوشش زنان هخامنشی بهترین حجاب آثار باستانی ایران

در کتاب ” از زبان داریوش ” از این فرد هم بعنوان جامه دار شاه ( ص ۱۱۰ ) و هم بعنوان اطاق دار شاه ( ص ۱۱۲ ) نام برده شده است! جدای از اینکه او چه مسئولیتی داشته اگر به صورت وی نگاه کنیم میبینیم گونه ها و چانه اش با پارچه پوشیده شده و قابل رویت نیست اما اثری از موی بالای لب ( سبیل ) هم در نگاره ی او دیده نمی شود.

حال به نگاره ی دیگر بنگریم :

هخامنشیان عکس زن در تخت جمشید عکس تخت جمشید عجایب باستان شناسی حجاب در ایران قبل از اسلام حجاب ایرانی تنها نقش زن در تخت جمشید تمدن ایران باستان تخت جمشید کجاست تحقیق در مورد تخت جمشید پوشش زنان هخامنشی بهترین حجاب آثار باستانی ایران

این نگاره ها در نزدیک کاخ اختصاصی داریوش کبیر قرار دارد. در کتاب ” از زبان داریوش ” از این نگاره ” خدمتکاران در حال حمل غذا به کاخ داریوش ” ( ص ۲۰۱ ) نام برده شده است. به تصویر بزرگ شده ی یکی از این خدمتکاران هم دقت کنید :

هخامنشیان عکس زن در تخت جمشید عکس تخت جمشید عجایب باستان شناسی حجاب در ایران قبل از اسلام حجاب ایرانی تنها نقش زن در تخت جمشید تمدن ایران باستان تخت جمشید کجاست تحقیق در مورد تخت جمشید پوشش زنان هخامنشی بهترین حجاب آثار باستانی ایران

او هم همانند جامه دار و یا اطاق دار داریوش ( نگاره ی خزانه داری ) چانه و گونه اش پوشیده شده و مویی در بالای لب ندارد. خدمتکارانی که در حال حمل بزغاله ی زنده هستند شمشیر حمایل کرده ، ریش و سبیل داشته و کفشهایی صندل مانند دارند و لباسشان آستین بلند است. اما این خدمتکاران خاص ، شمشیر ندارند ، سبیل ندارند ، آستین لباسشان بسیار فراخ و بزرگ ( آویز ) است و از کفشهایی با سه بند استفاده کرده اند.

آیا این نگاره ها ، یک زن با حجاب را به تصویر کشیده اند؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ