پیش بینی های “شیراز” و “شپدیس” و “زاگرس” و “خراسان” با خوراک ۱۳ سنتی

0

شرکت پتروشیمی شیراز با ۲۵۵ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۱۴۵۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۱۴۵۲ ریال) تغییری نداشته است.

شیراز” در گزارش خود نرخ گاز خوراک برای سال ۹۳ هر متر مکعب ۱۳ سنت با دلار ۲۶۵۰ تومانی و نرخ گاز سوخت برای سال ۹۳ هرمتر مکعب ۸۰ تومان در نظر گرفته است.

شرکت پتروشیمی پردیس نیز با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان در سال مالی ۹۲ به ازای هر سهم مبلغ ۴۰۲۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ ۴۵۷۲ ریال) ۱۲ درصد کاهش داشته است.

شایان ذکر است “شپدیس” اعلام کرده با توجه به افزایش قیمت گاز مصرفی جهت خوراک، شرکت نیز قیمت فروش اوره داخلی را از اول فروردین ۹۳ لغایت ۳۰ آذر ۹۳ با نرخ هر کیلو ۸۷۴ تومان در سال مورد پیش بینی منظور گردیده، همچنین نرخ گاز جهت مصرف خوراک در پیش بینی سال مالی ۹۳ با توجه به مصوبه مجلس از قرار هر متر مکعب ۱۳سنت (۳.۴۴۵ ریال) و مقدار گاز مصرفی جهت سوخت با نرخ ۸۶۵ ریال در پیش بینی مربوطه منظور گردیده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی پس از افزایش نرخ خوراک گاز برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۴۰۱۰ ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ ۵۵۷۷ ریال) کاهشی معادل ۲۸ درصد داشته است.

زاگرس” نرخ خوراک گاز را مبلغ ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب و با نرخ تسعیر هر دلار مبلغ ۲۶۵۰ تومان و نرخ فروش صادراتی هر تن متانول مبلغ ۳۹۰ دلار با نرخ تسعیر ارز ۲۹۰۰ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته است.

شرکت پتروشیمی خراسان نیز با سرمایه ای بالغ بر ۱۷۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۱۸۱۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۲۱۴۸ ریال) ۱۶ درصد کاهش داشته است.

خراسان” اعلام کرده طبق توافق صورت گرفته با سایر تولیدکنندگان کود و بدلیل افزایش نرخ خوراک (گاز طبیعی)، فروش اوره به شرکت حمایتی کشاورزی هرتن ۳۳۰ دلار و با نرخ تسعیر ۲۶۵۰ تومان مطابق قیمت گذاری در بورس کالا و فروش های صادراتی هر تن ۳۳۰ دلار و با نرخ تسعیر ۲۹۰۰ تومان محاسبه گردیده است.

گفتنی است طبق گزارش این شرکت محاسبه قیمت خوراک برای هر متر مکعب ۱۳ سنت با نرخ تسعیر ۲۶۵۰ تومان طبق بودجه مصوب کشور برای سال ۹۳ می باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ