بررسی وضعیت و عملکرد پتروشیمی مارون در ۶ ماهه اول ۹۷

0

شرکت پتروشیمی مارون در زمینه ی تولید انواع محصولات پتروشیمی از جمله اتان، پروپیلن، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، دی اکسیدکربن و … فعالیت دارد. ظرفیت تولیدی آن سالانه ۸۸۸۸ هزارتن اتیلن و ۵۸۸ هزارتن پروپیلن می باشد که این موضوع شرکت را در زمره بزرگترین طرح های پتروشیمی جهان قرار داده است. این شرکت، گاز دریافتی از شرکت نفت را پس از جداسازی و ارسال C5+ (اتان) به واحدهای دیگر مجتمع، به شبکه گازی شهری برگشت می دهد. برای اولین بار در ایران C5+ از گاز طبیعی در واحد بازیابی اتان استحصال شده و طی فرآیندهایی به مواد الفینی به عنوان محصولات میانی و فرآورده های پلیمری و شیمیایی به عنوان محصولات نهایی تبدیل می گردد.

در واحد الفین محصولات شیمیایی همچون اتیلن، پروپیلن و بنزین پیرولیز تولید می شود .دراین بخش حدود ۷۰ درصد از اتیلن تولیدی به عنوان مواد اولیه به پتروشیمی لاله) ۷۵ درصد( و امیر کبیر ارسال می گردد و بخش دیگر به پروپیلن ، پلی اتیلن سنگین، اتیلن گلایکول و پلی پروپیلن تبدیل می گردد .لازم به ذکر است که بنزین پیرولیز عمدتا به مصرف پتروشیمی بوعلی سینا می رسد.

تولید

در نمودار زیر روند تولید شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود روند تولید در کل سال روند ثابتی بوده، در طی چند سال اخیر نیز بدون تغییرات قابل ملاحظه ای انجام گرفته است.

وضعیت پتروشیمی مارون محصولات پتروشیمی مارون قیمت محصولات پتروشیمی عملکرد پتروشیمی مارون تحلیل پتروشیمی مارون بهترین تحلیل سهام بزرگترین شرکتهای ایران برترین شرکتهای ایران اخبار مهم بورس اخبار صنعت پتروشیمی اخبار شرکتهای بورسی اخبار پتروشیمی مارون اخبار پتروشیمی

مقدار فروش

فروش شرکت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود که فروش خارجی حدود ۵۰ درصد از فروش خارجی شرکت را شامل می شود . مهمترین محصول شرکت اتیلن و پلی اتیلن سنگین است که درصد بیشتری از فروش شرکت را به خود اختصاص داده است بعد از آن منو اتیلن گلایکول و پلی پروپیلن قرار دارد.حدود ۶۵ درصد از مبلغ بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی است. مواد اولیه مصرفی شرکت شامل گاز طبیعی، پروپیلن، اکسیژن، بوتان و اتیلن است که حدود ۹۴ درصد از بهای تمام شده را گاز طبیعی تشکیل می دهد. سربار تولید نیز ۲۰ درصد از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است .

همانطور که در نمودار زیر مشخص است مقدار فروش محصولات اصلی شرکت روند ثابتی داشته است.

وضعیت پتروشیمی مارون محصولات پتروشیمی مارون قیمت محصولات پتروشیمی عملکرد پتروشیمی مارون تحلیل پتروشیمی مارون بهترین تحلیل سهام بزرگترین شرکتهای ایران برترین شرکتهای ایران اخبار مهم بورس اخبار صنعت پتروشیمی اخبار شرکتهای بورسی اخبار پتروشیمی مارون اخبار پتروشیمی

نرخ فروش

همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش محصولات روند صعودی داشته که به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار می باشد.

وضعیت پتروشیمی مارون محصولات پتروشیمی مارون قیمت محصولات پتروشیمی عملکرد پتروشیمی مارون تحلیل پتروشیمی مارون بهترین تحلیل سهام بزرگترین شرکتهای ایران برترین شرکتهای ایران اخبار مهم بورس اخبار صنعت پتروشیمی اخبار شرکتهای بورسی اخبار پتروشیمی مارون اخبار پتروشیمی

مبلغ فروش

در شکل زیر روند فروش شرکت در شش ماه ابتدای امسال و سال قبل نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود مبلغ فروش شرکت به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار در هر ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و در نهایت شرکت در ۶ ماهه ابتدای ۹۷ در مقایسه با سال گذشته رشد فروش ۵۶ درصدی داشته است .

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ – اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروپیلن تن ۶۶,۷۸۷ ۱,۴۱۳ ۳۰,۵۷۰,۴۱۸ ۴۳,۱۹۶ ۱۷,۷۶۴ ۳۵۷ ۳۰,۹۴۳,۹۷۸ ۱۱,۰۴۷ ۸۴,۵۵۱ ۱,۷۷۰ ۳۰,۶۴۵,۷۶۳ ۵۴,۲۴۳
پلی اتیلن سنگین تن ۱۰۰,۸۳۸ ۹۶,۳۲۵ ۵۲,۴۲۵,۱۵۴ ۵,۰۴۹,۸۵۳ ۲۷,۵۷۲ ۸,۲۴۷ ۶۴,۹۲۴,۰۹۴ ۵۳۵,۴۲۹ ۱۲۸,۴۱۰ ۱۰۴,۵۷۲ ۵۳,۴۱۰,۸۷۵ ۵,۵۸۵,۲۸۲
اتیلن تن ۳۶۶,۳۸۵ ۱۵۲,۸۴۱ ۳۶,۷۵۹,۰۹۰ ۵,۶۱۸,۲۹۶ ۹۳,۰۶۶ ۳۷,۹۲۶ ۳۷,۰۴۲,۱۰۸ ۱,۴۰۴,۸۵۹ ۴۵۹,۴۵۱ ۱۹۰,۷۶۷ ۳۶,۸۱۵,۳۵۶ ۷,۰۲۳,۱۵۵
پلی پروپیلن تن ۶۸,۲۰۷ ۶۸,۶۱۸ ۵۶,۴۸۷,۸۸۹ ۳,۸۷۶,۰۸۶ ۱۸,۶۰۸ ۱۶,۱۲۲ ۵۷,۹۸۸,۵۲۵ ۹۳۴,۸۹۱ ۸۶,۸۱۵ ۸۴,۷۴۰ ۵۶,۷۷۳,۳۸۹ ۴,۸۱۰,۹۷۷
بنزین پیرولیز تن ۳۴,۵۰۷ ۳۲,۳۶۶ ۲۰,۲۱۸,۷۷۹ ۶۵۴,۴۰۱ ۹,۰۸۲ ۶,۰۵۷ ۳۴,۴۹۶,۷۸۱ ۲۰۸,۹۴۷ ۴۳,۵۸۹ ۳۸,۴۲۳ ۲۲,۴۶۹,۵۶۳ ۸۶۳,۳۴۸
منو اتیلن گلایکول تن ۱۶۳,۵۵۰ ۱۶۶,۶۱۶ ۳۵,۴۸۳,۴۲۹ ۵,۹۱۲,۱۰۷ ۳۶,۸۱۸ ۲۷,۲۳۰ ۴۸,۵۷۰,۸۷۸ ۱,۳۲۲,۵۸۵ ۲۰۰,۳۶۸ ۱۹۳,۸۴۶ ۳۷,۳۲۱,۸۵۳ ۷,۲۳۴,۶۹۲
دی اتیلن گلایکول تن ۱۵,۸۴۵ ۱۷,۰۰۴ ۳۱,۰۹۹,۸۰۰ ۵۲۸,۸۲۱ ۳,۵۷۰ ۲,۶۲۰ ۴۴,۸۰۴,۹۶۲ ۱۱۷,۳۸۹ ۱۹,۴۱۵ ۱۹,۶۲۴ ۳۲,۹۲۹,۵۷۶ ۶۴۶,۲۱۰
تری اتیلن گلایکول تن ۴۳۹ ۱۷۶ ۵۸,۴۲۰,۴۵۵ ۱۰,۲۸۲ ۱۹۱ ۳۱۲ ۵۸,۳۴۶,۱۵۴ ۱۸,۲۰۴ ۶۳۰ ۴۸۸ ۵۸,۳۷۲,۹۵۱ ۲۸,۴۸۶
برشهای پروپان تن ۴۲,۶۰۹ ۴۲,۵۳۱ ۱۵,۸۰۳,۰۶۱ ۶۷۲,۱۲۰ ۱۰,۷۷۸ ۱۰,۷۷۸ ۱۵,۵۳۲,۰۱۰ ۱۶۷,۴۰۴ ۵۳,۳۸۷ ۵۳,۳۰۹ ۱۵,۷۴۸,۲۶۰ ۸۳۹,۵۲۴
C02 تن ۵۲,۲۴۶ ۵۲,۲۴۶ ۱,۰۷۹,۹۶۸ ۵۶,۴۲۴ ۱۳,۳۵۶ ۱۳,۳۵۶ ۱,۰۴۴,۹۹۹ ۱۳,۹۵۷ ۶۵,۶۰۲ ۶۵,۶۰۲ ۱,۰۷۲,۸۴۸ ۷۰,۳۸۱
WAX تن ۹۱۷ ۹۱۲ ۱۱,۱۳۴,۸۶۸ ۱۰,۱۵۵ ۲۴۲ ۲۰۶ ۱۱,۴۴۱,۷۴۸ ۲,۳۵۷ ۱,۱۵۹ ۱,۱۱۸ ۱۱,۱۹۱,۴۱۳ ۱۲,۵۱۲
+C2 تن ۶۴۹,۳۲۲ ۰ ۰ ۰ ۱۶۹,۷۳۱ ۰ ۰ ۰ ۸۱۹,۰۵۳ ۰ ۰ ۰
CFO تن ۵۷۸ ۷۳۷ ۴,۵۱۰,۱۷۶ ۳,۳۲۴ ۲۵۴ ۱۹۷ ۴,۵۰۲,۵۳۸ ۸۸۷ ۸۳۲ ۹۳۴ ۴,۵۰۸,۵۶۵ ۴,۲۱۱
هیدروژن تن ۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۲۲۴ ۰ ۰ ۰
پلی اتیلن گلایکول تن ۲,۶۱۸ ۲,۶۶۴ ۱۵,۱۳۲,۸۸۳ ۴۰,۳۱۴ ۶۲۶ ۶۰۶ ۱۷,۰۱۱,۵۵۱ ۱۰,۳۰۹ ۳,۲۴۴ ۳,۲۷۰ ۱۵,۴۸۱,۰۴۰ ۵۰,۶۲۳
جمع ۲۲,۴۷۵,۳۷۹ ۴,۷۴۸,۲۶۵ ۲۷,۲۲۳,۶۴۴

 

وضعیت پتروشیمی مارون محصولات پتروشیمی مارون قیمت محصولات پتروشیمی عملکرد پتروشیمی مارون تحلیل پتروشیمی مارون بهترین تحلیل سهام بزرگترین شرکتهای ایران برترین شرکتهای ایران اخبار مهم بورس اخبار صنعت پتروشیمی اخبار شرکتهای بورسی اخبار پتروشیمی مارون اخبار پتروشیمی

همانطور که در نمودارهای بالا مشخص است روند فروش شرکت روند مثبت و روبه رشدی بوده و شرکت در هر ماه توانسته مبلغ فروش خود را افزایش دهد . مبلغ فروش شرکت در مقایسه با سال گذشته افزایش ۸ درصدی را نشان می دهد . با احتساب افزایش نرخ دلار و فروش شش ماهه دوم با نرخ های شهریور مارون پتانسیل دستیابی به سود ۱۰۷۰ تومان را دارد.

منبع : بااقتصاد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ