جزییات آخرین تعدیل درآمدی شرکت های بورسی + جدول

0

 خلاصه ای از جدیدترین اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها به شرح زیر می باشد:

مجمع حپترو تحلیل شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)

مجمع حپترو تحلیل شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) مجمع حپترو تحلیل شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)

مجمع حپترو تحلیل شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)

*حپترو: دلایل افزایش سود هر سهم نسبت به سال قبل ناشی از عوامل زیر می باشد:

افزایش نرخ خدمات حمل قرارداد خوراک پتروشیمی تبریز و همچنین افزایش حجم قرارداد حمل با سایر مجتمع های پتروشیمی و افزایش نرخ خدمات می باشد.

درآمد ناشی از کارگزاری عملیات حمل دریایی

درآمد ناشی از افزایش حجم و نرخ حمل مایعات سیر مشتریان
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ