“قلرست” و پیش بینی سال ۹۳

0
شرکت قند لرستان با ۲ میلیارد و ۴۰۰ تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به تیر ۹۳ مبلغ ۲۹۰۴ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی ۹۲ کاهشی معادل ۴۹ درصد داشته است.

این شرکت نرخ فروش شکر حاصل از چغندر برای سال مالی ۹۳ مبلغ ۱۹۲۰۰ ریال پیش بینی کرده و همچنین با توجه به عیار در نظر گرفته شده، نرخ خرید هر کیلو چغندر مبلغ ۱.۸۰۷ریال پیش بینی شده است.

گفتنی است “قلرست” در نظر دارد نیمی از عایدی خالص هر سهم در سال ۹۳ را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ