عملکرد حسابرسی نشده “فولاد” در سال ۹۱

0
شرکت فولاد مبارکه با سرمایه ای معادل ۲ هزارو ۵۸۰ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ مبلغ ۷۷۷ ریال عایدی خالص محقق نموده که نسبت به اطلاعیه قبلی تنها یک ریال افزایش داشته است.

“فولاد” پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۱ را در فروردین ۹۲ مبالغ ۷۵۰ ریال و مطابق با اطلاعات پیوست مبلغ ۷۸۴ ریال اعلام گردیده است .

عملکرد این شرکت در سال ۹۱ نسبت به سال مالی قبل از افزایش ۵۵ درصدی فروش، ۴۰ درصدی بهای تمام شده، ۸۵ درصدی سود ناخالص و ۱۰۸ درصدی سود خالص هر سهم خبر داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ