۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شورای شهر «نصیر شهر» مشخص شدند ۱۴۰۰

0

به گزارش ساتین، نظام ملکشاهی، نفرات منتخب و راه یافته به ششمین شورای اسلامی «نصیرشهر» را اعلام کرد.

اعضای اصلی ششمین شورای اسلامی شهر «نصیرشهر» :

علی محمودی

علی عبدی

مسعود اصغری

ربعلی عبدی

محمدرضا تیمورپور

اعضای علی البدل ششمین شورای اسلامی شهر «نصیرشهر» :

سید مرتضی حسینی

اکبر نصیری

کاظم مقیمی

منبع: مهر

نتایج انتخابات شورای شهر

۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شورای شهر «نصیر شهر» مشخص شدند ۱۴۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ