قیمت انواع تن ماهی در بازار

0

قیمت انواع تن ماهی در بازار

نام کالا قیمت (تومان)
کنسرو ماهی تون بن تن -۱۸۰ گرم ۲۱,۰۰۰
کنسرو ماهی مارلین در روغن ارس – ۱۷۰ گرم ۲۴,۰۰۰
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل – ۱۸۰ گرم ۲۵,۰۰۰
کنسرو ماهی تن کالچر – ۱۸۰گرم ۲۷,۰۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن تحفه – ۱۸۰ گرم ۲۸,۹۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی گلدن لوکس -۱۸۰ گرم ۲۹,۵۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن گالکسی – ۱۸۰ گرم ۲۹,۵۰۰
کنسرو ماهی تن رژیمی تحفه – ۱۸۰ گرم ۲۹,۵۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن شیلان – ۱۸۰ گرم ۲۹,۸۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن هایلی- ۱۸۰ گرم ۳۱,۰۰۰
کنسرو ماهی تن مکنزی در روغن گیاهی – ۱۸۰ گرم ۳۲,۰۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی خوشبخت – ۱۸۰ گرم ۳۲,۰۰۰
کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن طبیعت – ۱۸۰ گرم ۳۳,۰۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن شیلانه – ۱۸۰ گرم ۳۳,۰۰۰
کنسرو ماهی فیله تن با طعم لیمو و فلفل درب شفاف تاپسی ۱۸۰ گرم ۳۵,۵۰۰
کنسرو ماهی فیله تن در روغن گیاهی تاپسی – ۱۸۰ گرم ۳۷,۰۰۰
کنسرو ماهی فیله تن در روغن گیاهی تاپسی – ۲۴۰ گرم ۵۲,۰۰۰
کنسرو ترکیبی ماهی تن تحفه – ۲۳۰ گرم مجموعه ۴ عددی ۹۵,۰۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن شیلتون -۱۸۰ گرم بسته ۳ عددی ۹۶,۰۰۰
کنسرو ماهی تن کالچر – ۱۸۰گرم بسته ۴ عددی ۹۹,۵۰۰
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی طبیعت – ۱۸۰ گرم بسته ۴ عددی ۱۲۴,۰۰۰
کنسرو ماهی تن ۴ طعم تحفه – ۱۸۰ گرم مجموعه ۴ عددی ۱۲۴,۲۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ