متهمان پرونده شرکت کروز در دادگاه +عکس

0

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز دوشنبه (۴ بهمن) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

شرکت کروز حمید کشاورز توچایی اسامی مفسدان اقتصادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ