محلی برای غذا خوردن که در آن غذاها را از باجه های مخصوص خریداری میکنند

0

محلی برای غذا خوردن که در آن غذاها را از باجه های مخصوص خریداری میکنند

جواب و پاسخ سوال محلی برای غذا خوردن که در آن غذاها را از باجه های مخصوص خریداری میکنند

جواب : تریا

محلی برای غذا خوردن در جدول

جواب این سوال : رستوران

کافه یا رستورانی که در آن مشتریان خود غذاها را از باجه های مخصوص گرفته روی میز می چینند و صرف می کنند در حل جدول جواب

جواب : تریا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ