دختران ترگل ورگل اجاره ای در ایران + عکس

0

گاهی اجاره در اجاره می شود. گاهی پا از این هم فراتر گذاشته می شود. تا جایی که حتی به نمایشگاههای کشورهای حاشیه ی خلیج فارس هم سفر میکنند.

اجاره دختر اجاره پسر
کافی است پا به نمایشگاه ها بگذارید و در غرفه های مختلف دخترانی را ببینید که به اصطلاح خودمان «ترگل ورگل» در پشت کانترها ایستاده اند و پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند. « با روزی از ۴۰ تومان به بالا می توانید به این سمت استخدام شوید البته بستگی به چهره شما دارد.»

کافی است که هر از گاهی سر به قسمت آگهی های روزنامه ها بزنید و در قسمت سایر مشاغل آگهی«دختران اجاره ای» را دنبال کنید.
جالب تر از همه اینکه پای این دختران اجاره ای به نمایشگاه مطبوعات هم باز شد. با نگاهی گذرا به یکی از غرفه های رنگ و لعابدار می توانستید به راحتی به حضور این دختران پی ببرید. غرفه ای در میان نمایشگاه، دخترانی با مانتوهای یک شکل و بسیار شکیل که با ظاهری آراسته در میان نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها قدم می زدند و نگاه هر مراجعه کننده ای را به خود جلب می کردند اما مطبوعاتی نبودند!
گاهی اجاره در اجاره می شود.  گاهی پا از این هم فراتر گذاشته می شود. تا جایی که حتی به نمایشگاههای کشورهای حاشیه ی خلیج فارس هم سفر میکنند.
استخدام ها ادامه دارد. اگر گردشی در نمایشگاه صنعت سنگ ساختمان داشته باشید، پشت یکی از کانترهای شرکت های حاضر در این نمایشگاه می توانید چهره ای را تشخیص دهید که نه ربطی به سنگ دارد و نه ساختمان … ولی می تواند به عنوان یکی از ابزارها جذب مشتری برای استفاده مدیران شرکت ها نقش خوبی را داشته باشد.
بعد از آن سری به مغازه های روسری فروشی بزنید و می بینید که این خانم، Model یکی از برندها یا مارک های روسری X است.
در نمایشگاه های صنایع غذایی و … هم این ناز و کرشمه ها ادامه دارد. وقتی که نزدیک تر می شوید و می خواهید اطلاعاتی را کسب کنید، هر چند با روی گشاده به شما پاسخ می دهند ولی هیچ اطلاعی از فعالیت های شرکت ندارند تنها رنگ است که از سر و روی شان می بارد و شما را به سمت خود می کشانند.
این قدرت جاذبه در جای جای این نمایشگاه ها به چشم می خورد. شاید هیچ سئوالی در ذهنت نباشد اما قدرت زیبایی به حدی است که تو نمی توانی چشم از آن برداری و به سمتش می روی.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ