پیش بینی “ثباغ” برای سال مالی ۹۲

0
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با سرمایه ای معادل با ۸۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه منتشر کرده است.

“ثباغ” به ازای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۸۰۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ۸۱ درصد از آن را محقق نموده است اعلام کرده ۱۶ تومان سود نقدی به سهامداران خود پرداخت خواهد نمود.

طبق اعلام شرکت علی رغم عدم تغییر پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ جزئیات پروژه ها تغییرات با اهمیت داشته است و پروژه های پارس، ۱۵۰، ۳۹۹-۳۹۸، ۴۰۱-۴۰۰، ۲۲۴-۲۲۱-۲۱۵-۲۱۲، سرعین و شهریار از پیش بینی درآمد سود هر سهم سال مالی ۹۲ حذف و پروژه های قطعه ۲۸ تا۳۰ (سایر)، کوی فردوس و واحدهای خریداری شده به درآمد پیش بینی سود هرسهم سال مالی ۹۲ اضافه گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ