مجوز صادرات ۶ هزار تن LAB صادر شد

0

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، طی اطلاعیه به سازمان بورس از مجوز صدور ۶ هزار تن LAB  خبر داد.

سنا حسین مهری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران طی اطلاعیه شفاف سازی به سازمان بورس از ارسال نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مجوز ۶ هزار تن LAB  خبر داده است.

در متن این نامه از سازمان بورس خواسته شده، با توجه به مباحث مطروحه طی روزهای اخیر بین سهامدارن در ارتباط با ممنوعیت صادرات LAB اطلاعاع رسانی درست مقتضی در این خصوص منتشر شود.

در ادامه این نامه آمده است، با دریافت مجوز فوق درصد پوشش بودجه ای صادرات این شرکت در رابطه با محوصل LAB  به طور کامل محقق می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ