تعدیل مثبت ۴۳ درصدی “وپخش”

0
شرکت دارو پخش با ۶۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه مبلغ ۲۰۴۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره ۳ ماهه مورد بررسی ۵ ریال از آن را محقق کرده است.

“وپخش” که در پیش بینی قبلی سود خالص هر سهم را مبلغ ۱۴۳ تومان اعلام کرده بود علت تعدیل مثبت نزدیک به ۴۳ درصدی را افزایش پیش بینی درآمد نقدی هر سهم شرکت های سرمایه پذیر اعلام نموده است.

شایان ذکر است این شرکت در نظر دارد ۱۶۰ تومان از سود هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ