خانه / راز ثروتمندان / ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷ چه کسانی هستند؟

ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷ چه کسانی هستند؟

مجله فوربز، در ارزیابی سالانه خود، اموال و دارایی‌های ثروتمندان جهان را تحت عنوان میلیاردرهای جهان (به انگلیسی: The World’s Billionaires) منتشر می‌نماید. این فهرست از سال ۱۹۸۷ تاکنون، هر ساله در ماه مارس منتشر می‌شود، ولی از سال ۲۰۰۲ تاکنون، این فهرست و دارایی افراد درج شده در آن، بصورت روزانه محاسبه و به‌روز می‌گردد.

در طول ۲۰ سال گذشته، میلیاردر آمریکایی بیل گیتس ۱۵ بار در صدر این لیست قرار گرفته است. وی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ به‌ عنوان ثروتمندترین فرد جهان، شناخته می‌شد، ولی سال ۲۰۱۰ کارلوس اسلیم (مالک شرکت آمریکا موویل) در صدر این فهرست قرار گرفت و برای ۴ سال پیاپی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به خود اختصاص داد. در سال ۲۰۱۴ این بنیانگذار مایکروسافت بود، که پس از ۴ سال که در رتبه دوم این لیست جای داشت، بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفت.

وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires

ثروتمندترین افراد جهان سال ۲۰۱۷

برای چهارمین سال پیاپی، بیل گیتس از سوی فهرست میلیاردهای جهان سال ۲۰۱۷ مجله فوربز به عنوان ثروتمندترین شخص جهان معرفی شد.

رتبهنامثروت خالص
(دلار آمریکا)
سنشهروندیمنشأ ثروت
۱ وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionairesبیل گیتس$۸۶٫۰ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۶۰وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires ایالات متحده آمریکامایکروسافت
۲ وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionairesوارن بافت$۷۵٫۶ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۸۵وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires ایالات متحده آمریکابرکشایر هاتاوی
۳ وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionairesجف بزوس$۷۲٫۸ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۵۳وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires ایالات متحده آمریکاشرکت آمازون
۴ ▼آمانسیو اورتگا$۷۱٫۳ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۷۹وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires اسپانیاایندیتکس، زارا
۵ وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionairesمارک زاکربرگ$۵۶٫۰ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۳۲وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires ایالات متحده آمریکافیس‌بوک
۶ ▼کارلوس اسلیم$۵۴٫۵ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۷۶وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires مکزیکآمریکا موویل، گروپو کارسو
۷ وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionairesلری الیسون$۵۲٫۲ میلیاردوال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires۷۱وال مارت مجله فوربس سام والتون ثروتمند شدن بیل گیتس ثروت لاری الیسون بیوگرافی ولید بن طلال بیوگرافی ماسایوشی سان بیوگرافی لری الیسون بیوگرافی کنت تامپسون بیوگرافی کریستی والتون بیوگرافی ساموئل رابسون والتون بیوگرافی پل آلن بیوگرافی بیل گیتس اسامی ثروتمندان جهان اسامی ثروتمندان امریکا The Worlds Billionaires ایالات متحده آمریکاشرکت اوراکل
۸ افزایشچارلز کوک$۴۸٫۳ میلیاردافزایش۸۰ ایالات متحده آمریکاصنایع کوک
۸ افزایشدیوید کوک$۴۸٫۳ میلیاردافزایش۷۵ ایالات متحده آمریکاصنایع کوک
۱۰ ▼مایکل بلومبرگ$۴۰٫۰ میلیاردافزایش۷۴ ایالات متحده آمریکابلومبرگ ال. پی.

ثروتمندترین افراد جهان  سال ۲۰۱۱

رتبهنامدارایی خالص (دلار آمریکا)سنشهروندیمحل اقامتمنبع کسب ثروت
۱بی‌تغییرکارلوس اسلیم$ ۷۴ میلیارد افزایش۷۱ مکزیک مکزیکآمریکا موویل
۲بی‌تغییربیل گیتس$ ۵۶ میلیارد افزایش۵۵ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکامایکروسافت
۳بی‌تغییروارن بافت$ ۵۰ میلیارد افزایش۸۰ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکابرکشایر هاتاوی
۴افزایشبرنار آرنو$ ۴۱ میلیارد افزایش۶۲ فرانسه فرانسهLVHM
۵افزایشلری الیسون$ ۳۹٫۵ میلیارد افزایش۶۶ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکااوراکل
۶▼لاکشمی میتال$ ۳۱٫۱ میلیارد افزایش۶۰ هند بریتانیاآرسلور میتال
۷افزایشآمانسیو اورتگا$ ۳۱ میلیارد افزایش۷۴ اسپانیا اسپانیاایندیتکس
۸بی‌تغییرایکی باتیستا$ ۳۰ میلیارد افزایش۵۳ برزیل برزیلای‌بی‌اکس گروپ
۹▼موکش آمبانی$ ۲۷ میلیارد افزایش۵۳ هند هندریلاینس
۱۰افزایشکریستی والتون$ ۲۶٫۵ میلیارد افزایش۵۵ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکاوال‌مارت
۱۱افزایشلی کا-شینگ$ ۲۶ میلیارد افزایش۸۲ هنگ کنگ هنگ کنگهاچیسون وامپو
۱۲▼کارل آلبرشت$ ۲۵٫۵ میلیارد افزایش۹۱ آلمان آلمانآلدی
۱۳بی‌تغییراستفان پیرسون$ ۲۴٫۵ میلیارد افزایش۶۳ سوئد سوئداچ اند ام
۱۴افزایشولادیمیر لیسین$ ۲۴ میلیارد افزایش۵۴ روسیه روسیهنوولیپتسک استیل
۱۵افزایشلیلیان بتنکور$ ۲۳٫۵ میلیارد افزایش۸۸ فرانسه فرانسهلورئال
۱۶افزایششلدون ادلسون$ ۲۳٫۳ میلیارد افزایش۷۷ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکاسندز لاس‌وگاس
۱۷افزایشدیوید تامسون و خانواده$ ۲۳ میلیارد افزایش۵۳ کانادا کاناداتامسون رویترز
۱۸افزایشچارلز جی. کوک$ ۲۲ میلیارد افزایش۷۵ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکاصنایع کوک
۱۸افزایشدیوید اچ. کوک$ ۲۲ میلیارد افزایش۷۰ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکاصنایع کوک
۲۰▼جیم والتون$ ۲۱٫۳ میلیارد افزایش۶۳ ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکاوال‌مارت

ثروتمندترین افراد جهان سال ۲۰۰۰

No.NameNet worth (USD)AgeNationalitySource(s) of wealth
۱بیل گیتس$۶۰.۰ billion۴۴ United StatesMicrosoft
۲لری الیسون$۴۷.۰ billion۵۵ United StatesOracle Corporation
۳پل آلن$۲۸.۰ billion۴۷ United StatesMicrosoft
۴وارن بافت$۲۵.۶ billion۶۹ United StatesBerkshire Hathaway
۵کارل و تئو آلبرشت$۲۰.۰ billion۸۰ GermanyAldi Süd
۶ولید بن طلال بن عبدالعزیز$۲۰.۰ billion۴۳ Saudi Arabiaکینگدم هولدینگ کمپانی
۷اس. رابسون والتون$۲۰.۰ billion۵۷ United StatesWal-Mart
۸ماسایوشی سان$۱۹.۴ billion۴۳ JapanSoftbank Capital, SoftBank Mobile
۹مایکل دل$۱۹.۱ billion۴۶ United StatesDell
۱۰کنت تامپسون$۱۶.۱ billion۷۷ CanadaThe Thomson Corporation

پل گاردنر آلن (به انگلیسی: Paul Gardner Allen) (متولد : ۲۱ ژانویه ۱۹۵۳ در شهر سیاتل ایالت واشنگتن)، یکی از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت است که به کمک بیل گیتس مایکروسافت را در سال ۱۹۷۵ در شهرآلبوکرکی در ایالت نیومکزیکو تاسیس کردند.

پل آلن که هم‌اکنون یکی از مدیران شرکت مایکروسافت است، در شهر مرسرآیلند ایالت واشنگتن زندگی می‌کند. دارایی او در ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۷٫۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

****

کارل آلبرشت (به آلمانی: Karl Albrecht) ۲۰ فوریه ۱۹۲۰- درگذشته ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴) کارآفرین آلمانی که به‌همراه برادرش تئو، مؤسس و مالک سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای آلدی است.

در ماه اکتبر ۲۰۱۲، آلبرشت با دارایی خالص ۲۲٫۶ میلیارد دلار، به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان شناخته شد.  پیش از این، در سال ۲۰۱۱ مجله فوربز، دارایی‌های آلبرشت را، ۲۵،۴ میلیارد دلار برآورد کرد و در فهرست ثروتمندترین افراد جهان، در رتبه دهم قرار گرفت.

کارل آلبرشت، تا پیش از درگذشت در سال ۲۰۱۴ ثروتمندترین فرد آلمان به شمار می‌آمد. همچنین چهارمین فرد ثروتمند اروپا شناخته می‌شد.

****

کینگدم هولدینگ کمپانی، (به انگلیسی: Kingdom Holding Company) شرکت هلدینگ خدمات مالی عربستانی است، که دارای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های املاک و مستغلات، هتل‌داری، بانکداری و خدمات مالی، فناوری اطلاعات، خدمات اینترنتی و رسانه‌های گروهی می‌باشد. مالک این شرکت ولید بن طلال (ثروتمندترین عرب جهان) است.

شرکت کینگدم هولدینگ در سال ۱۹۸۰ راه‌اندازی شد و در حال حاضر دارای سهام در شرکت‌های آمازون.کام، تایم وارنر، ای‌اوال، اپل، سیتی‌گروپ، کوکاکولا، هتل‌های چهار فصل، هتل‌های فئرمونت، فورد، اچ‌پی، نیوز کورپوریشن، گروه روتانا، بوئینگ، ایستمن کداک، توییتر و ای‌بی می‌باشد. دفتر مرکزی این شرکت در برج المملکه، ریاض، عربستان سعودی قرار دارد.

*****

ساموئل رابسون والتون (به انگلیسی: Samuel Robson Walton)، (زاده ۲۸ اکتبر ۱۹۴۴)  بزرگترین فرزند هلن والتون و سام والتون؛ بنیانگذار شرکت وال‌مارت، بزرگترین شرکت خرده‌فروشی جهان می‌باشد.

او در حال حاضر به‌عنوان رییس هیئت مدیره این شرکت، فعالیت می‌کند. به گزارش مجله اقتصادی فوربز، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۲ ارزش دارایی‌های والتون، معادل ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین در ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ در فهرست میلیاردرهای شاخص بلومبرگ رابسون والتون؛ در رتبه ۱۱ از ثروتمندترین افراد جهان، قرار گرفت.

در سال ۱۹۷۸ وی به‌عنوان معاون مدیر عامل وال‌مارت منصوب گردید و در سال ۱۹۸۲ نیز، نایب رییس هیئت مدیره وال‌مارت شد. راب والتون در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۹۲ دو روز پس از مرگ پدرش، بعنوان رییس هیئت مدیره وال‌مارت انتخاب شد، که کماکان در این جایگاه فعالیت می‌نماید.

خانواده والتون، (به انگلیسی: Walton family) ثروتمندترین خانواده جهان است و بخش اعظم از ثروت خود را، از طریق شرکت خرده‌فروشی وال‌مارت، که توسط باد و سام والتون، در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد، کسب نموده‌اند. امروزه وال‌مارت به‌عنوان بزرگترین شرکت جهان شناخته می‌شود.

در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میزان دارایی‌های هر یک از اعضای اصلی خانواده والتون توسط مجله فوربز منتشر شد، که به‌صورت زیر می‌باشد.

  • کریستی والتون : ۲۸٫۲ میلیارد دلار
  • جیم والتون : ۲۶٫۷ میلیارد دلار
  • آلیس والتون : ۲۶٫۳ میلیارد دلار
  • اس. رابسون والتون : ۲۶٫۱ میلیارد دلار
  • ان والتون کرانکی : ۴٫۵ میلیارد دلار
  • نانسی والتون لوری : ۳٫۹ میلیارد دلار
  • ناتانیل الکساندر والتون : ۳٫۹ میلیارد دلار
مجموع دارایی‌ها : ۱۱۵٫۷ میلیارد دلار

****

کنت تامپسون (انگلیسی: Kenneth Thomson, 2nd Baron Thomson of Fleet) (زاده ۱ سپتامبر ۱۹۲۳ – درگذشته ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶) کارآفرین، سرمایه‌دار و مدیر ارشد اجرایی کانادایی بود، که در هنگام مرگ در سال ۲۰۰۶ بعنوان ثروتمندترین فرد کانادا و نهمین فرد ثروتمند جهان شناخته می‌شد.

****

ماسایوشی سان، (به ژاپنی: 孫 正義) (زاده ۱۱ اوت ۱۹۵۷) کارآفرین، سرمایه‌دار و مدیر ارشد اجرایی ژاپنی است، که در حال حاضر به‌عنوان مدیر عامل اجرایی شرکت سافت‌بانک و رئیس هیئت مدیره شرکت اسپرینت فعالیت می‌کند.

سان در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ با دارایی خالص ۱۹٫۷ میلیارد دلار از سوی مجله فوربز به‌عنوان ثروتمندترین فرد ژاپن شناخته شد. وی هم‌اکنون (سپتامبر ۲۰۱۴) با دارایی ۱۸٫۸ میلیارد دلار در رتبه ۴۰ از فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*