خانه / آخرین اخبار / هواپیمایی زاگرس رکورددار تأخیر پروازی / ۱۸ درصد کل تأخیرها دراختیار آسمان

هواپیمایی زاگرس رکورددار تأخیر پروازی / ۱۸ درصد کل تأخیرها دراختیار آسمان

سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تأخیرات پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی به فرودگاه مهرآباد در یک ماهه مرداد ماه امسال را منتشر کرد.

زاگرس در رتبه نخست تأخیرداران با بیش از ۶۰ درصد تأخیر در پروازها

بر اساس این گزارش، «زاگرس ایر» با داشتن ۶۱ درصد تأخیر در کل پروازها، جایگاه نخست را در میان شرکت های هواپیمایی از نظر تأخیرات پروازی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که زاگرس از مجموع ۶۰۷ پرواز تنها ۲۳۵ سورت پروازی (۳۹ درصد) را به موقع انجام داده و ۳۷۲ پرواز نیز تأخیردار بوده است.

شرکت های آسمان و نفت ایر نیز اگرچه هر کدام با داشتن ۵۷ درصد تأخیر از کل پروازهایشان، مشترکا دومین رکورددار تأخیرات پروازی مرداد ماه هستند، اما آسمان از ۹۵۷ سورت پروازی، ۵۴۸ پرواز (۵۷ درصد) را با تأخیر انجام داده و نفت ایر از مجموع ۱۹۶ پرواز، در ۱۱۱ فقره تأخیر داشته که به معنای ۵ برابر بودن تعداد کل پروازهای آسمان نسبت به نفت ایر است.

همچنین ایران ایر نیز با انجام تأخیردار ۵۶ درصد پروازهای مرداد ماه، در رتبه سوم شرکت های هواپیمایی از نظر تعداد تأخیرات پروازی قرار دارد. این شرکت از مجموع ۶۲۹ پروازی که انجام داده، ۳۵۲ سورت پروازی آن به تأخیر افتاده است. با این حال ۲۷۷ پرواز (۴۴ درصد) نیز به موقع انجام شده است.

از دیگر شرکت های هواپیمایی دارای تأخیر در بالای ۵۰ درصد پروازها، آتا و کاسپین هستند که هر دو نیمی از پروازهای خود را دیرتر از موعد مقرر انجام داده اند. این دو شرکت به ترتیب از مجموع ۵۸۳ و ۴۸۶ سورت پروازی که در ماه گذشته از فرودگاه مهرآباد انجام داده اند، دقیقا ۵۰ درصد پروازهایشان (آتا: ۲۹۳ پرواز و کاسپین: ۲۴۳ پرواز) را با تأخیر و آتا ۲۹۰ و کاسپین ۲۴۳ پرواز دیگرشان به موقع بوده است.

بهترین عملکرد در اختیار معراج ایر

سایر شرکت های هواپیمایی کمتر از نیمی از پروازهایشان تأخیردار بود که در این میان، معراج ایر همانند ماه های گذشته تنها با داشتن ۱۶ درصد پروازهای تأخیردار، بهترین عملکرد را داراست. این شرکت از مجموع ۷۷ پرواز مرداد ماه خود، ۶۵ سورت پروازی را به موقع و ۱۲ پرواز را دیرتر از زمان گفته شده به مسافران انجام داده است.

آسمان باز هم رکورددار بیشترین تأخیرات از کل پروازهای مهرآباد شد

گفتنی است در ماه گذشته شرکت های هوپیمایی آتا، نفت و تابان با داشتن به ترتیب ۶۱، ۶۰ و ۵۸ درصد تأخیر در پروازهای خود، در رتبه های نخست شرکت های دارای بیشترین تأخیر نسبت به تعداد پروازهای خود بودند. اما در تیرماه همانند مردادماه آسمان با داشتن به ترتیب ۱۹ و ۱۸ درصد تأخیرات پروازی نسبت به کل پروازهای انجام شده در فرودگاه مهرآباد، رتبه اول تأخیرات پروازها را به خود اختصاص داده که علت این امر، فراوانی زیاد تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در طول یک ماه است. هرچند که پس از آسمان، ماهان نیز با داشتن ۷۹۹ سورت پروازی در تیرماه و ۷۸۵ سورت پروازی در مرداد ماه، دومین شرکت هواپیمایی از نظر تعداد پرواز بوده است؛ اما در هر دو ماه کمتر از ۴۰ درصد پروازها را با تأخیر انجام داده و در تیرماه با انجام ۳۶ درصد پروازها با تأخیر و در مرداد ماه نیز با داشتن ۳۹ درصد تأخیر در پروازهای خود، نشان داد که داشتن پروازهای متعدد نمی تواند دلیلی برای انجام تأخیردار آنها باشد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*