خانه / بورس و سهام / مصوبات مجمع “شرکت گلتاش” / افزایش سرمایه 122 درصدی

مصوبات مجمع “شرکت گلتاش” / افزایش سرمایه 122 درصدی

تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز ، بهینه سازي خطوط تولید ، ایجاد ظرفیتهاي لازم و تولید محصولات آرایشی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت اخذ نموده . با توجه به برنامه زمانبندي طرح فوق پروژه هاي مربوطه به مرور از سال 1393 تا پایان سال 1394 اجرا و به بهره برداري می رسند که در این صورت ضمن افزایشبهره وري ، توان رقابتی شرکت نیز افزایش یافته و برخی محصولات آرایشی – بهداشتی ( نظیر کرمها ) نیز به تولیدات شرکت اضافه خواهد شد.

به گزارش ساتین : جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت گلتاش رأس ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1392.11.24 درمحل آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فروزش به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان بالازاده نیری و مقیم زاده و به دبیری آقای همدانی رجا تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای همدانی رجا و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.09.30

2- تقسیم 290 میلیارد ريال به عنوان سود نقدی

3- انتخاب موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه های اطلاعات و نسل فردای اصفهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- افزایش سرمایه 122 درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

اعضاء هیأت مدیره

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

پیام هیأت مدیره

خداوند يكتا را سپاسگزاريم كه بار ديگر توفيق ارائه عملكرد يك ساله هيات مديره ومدیران روسا و کارکنان شركت “شگل” را به محضر سهامداران ارجمند ارایه نموده و اميدواريم كه نتيجه يكسال تلاش اين مجموعه مورد رضايت پروردگار يكتا و شما سهامداران عزيز قرار گيرد. بدون شک سهامداران گرامی بر اوضاع اقتصادي كشور و مشكلات و معضلات پيش روي صنعت در سالی که گذشت به خوبي آگاهيد.

نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز کافی از طریق اطاق مبادلات ارزی به تولید کنندگان از یک سو و مشکلات ناشی از تحریم سیستم بانک (برای انتقال ارز و گشایش اعتبارات اسنادی) و حمل و نقل دریایی از سوی دیگر بسیاری از صنایع را با مشکل تأمین مواد اولیه وارداتی و کاهش تولید مواجه نمود.

با وجود همه ای مشکلات، به دلیل پیش بینی مناسب و به موقع برای خرید مواد اولیه وارداتی به مقدار کافی و استفاده مناسب از تسهیلات بانکی با تلاش و کوشش بی دریغ تمامی مدیران، روسا و کارشناسان متخصص و کارگزاران دلسوز و متعهد، شرکت توانست با استفاده بهینه و افزایش بهره وری منابع تولید (سرمایه، انرژی، نیروی کار و …) زمینه مساعدی برای تداوم تولید فراهم آورد؛ از سوی دیگر اصلاح فرآیند های تولید، ارتقای سطح اتوماسیون و افزایش سرعت ماشین آلات، اصلاح و نوسازی سالنهای تولیدی و سرمایه گذاری انجام شده سالهای قبل در زمینه تولید برخی مواد اولیه و لوازم بسته بندی منجر به کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود عملیاتی شرکت گردید.

همچنين با توجه به نوع محصولات و جايگاه آن در سبد خانوار، تلاش براي بهبود مستمر كيفيت و نوآوري در محصول به عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار شرکت بوده و به یاری خدا در سال آتی نیز با جدیت تمام آن را ادامه خواهیم داد.

در سال مالي مورد گزارش ميزان توليد با (22.1) درصد افزايش به مقدار41.550 تن و مبلغ فروش خالص با (122.5) درصد افزایش از مرز 1.737 ميليارد ريال گذشت.

در پايان بر خود لازم مي دانيم مراتب قدرداني و تشكر خود را از تمامي همكاران پر تلاش و دلسوز شرکت که نقش کلیدی در دستیابی شرکت به اهداف خود داشته اند و از درگاه ايزدمنان تندرستي و توفيق همگان را خواستاريم.

 سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ سی میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 90 میلیارد ریال (شامل تعداد 90 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392.9.30 افزایش یافته است.

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

شرکت به منظور افزایش ظرفیت تولید و بهسازي خطوط تولیدطبق ( مجوز صادره از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) بر اساس مصوبه مجامع عمومی عادي مورخ 15 اسفندماه 1389 و 8 اسفند ماه 1390 با در نظر گرفتن مفاد ماده 138 قانون مالیاتهاي مستقیم نسبت به ایجاد مبلغ 45 میلیارد ریال اندوخته طرح توسعه و تکمیل اقدام نموده که طرح فوق اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفته و در مهر ماه 1392 پروانه بهره برداري شرکت از این بابت اصلاح گردیده است و مبلغ اندوخته فوق طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده فروردین ماه 1392 به سرمایه شرکت اضافه گردید .

همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392.9.30 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیشبینی هاي درآمد هر سهم شرکت براي سال مالی منتهی به 1392.9.30 و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

تفاوت زیاد در اولین و آخرین پیشبینی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1392 بدلیل شرایط خاص سه ماهه پایانی سال 1392 ، عدم وجود ثبات در شرایط اقتصادي و مسائل مربوط به تحریم بوده که باعث شده شرکت با تغییر شرایط و بررسی روندها با بازنگري در برآوردها ، سود مورد انتظار خود را در چندین نوبت تعدیل نماید .

 امتیازات شرکت در سازمان بورس و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاي اطلاعات در سال مالی منتهی به 1392.9.30 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح صفحه بعد بوده است :

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت مواد شیمیایی فعالیت میکند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاري نسبت به سال قبل 4 درصد میباشد که اهم دلایل آن عبارت است از تغییر ترکیب فروش و توسعه بازارفروش محصولات ، شرکت در بین شرکتهاي فعال این صنعت با حجم ، فروشی معادل مبلغ 1,738 میلیارد ریال در گروه هاي محصولی شامپو ، خمیردندان ، مایع دستشویی و صابون به ترتیب در رده 3 ، 1، 4 و 1 قرار دارد ( رتبه صابون مربوط به دو شرکت پاکسان و گلتاش می باشد که 30 درصد در گلتاش تولید می گردد ) . همچنین سهم مقداري ( بر حسب تن ) فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

این شرکت از نظر وضعیت تکنولوژي در تولید خمیردندان مجهزترین ، صابون و شامپو جزء شرکتهاي برتر و در تولید مایع دستشویی و مواد اولیه در رتبه سوم کشور قرار دارد.

 فروش

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 تولید

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 اهم پروژه هاي اجرا شده طی سال

· پروژه واحد آرایشی و بهداشتی و ساخت و آماده سازي و خرید تجهیزات و اجراي کامل سیستم هاي تاسیساتی

· ایجاد سیستم هاي اتوماسیون در خط هاي تولید و بالابردن سرعت تولید و کاهش نیرو با خرید و نصب تجهیزاتی از جمله ردیف کن و کارتونینگ اتوماتیک در خطوط تولیدي

· خرید کارخانه مجاور و تکمیل ساختمان اداري ( در حال انجام ) و عملیات ساختمانی و تاسیساتی آن

· ادامه تکمیل پروژه تولید مواد اولیه و خرید و نصب تجهیزات

· خرید دستگاه تولید بطري پت و بالابردن ظرفیت تولید بطري یک لیتري و امکان تولید بطري 625 گرمی شامپو شبنم

· شروع به عملیات ساختمانی و پروژه گسترش ساختمانهاي اداري و رفاهی

· ایجاد پلت فرم در واحد انبار و افزایش ظرفیت انبارش

· تعویض تابلوهاي توزیع قدرت و فرمان در واحد هاي یوتیلیتی و قسمت جنوبی کارخانه

· ایجاد و تکمیل سیستم هاي اطفاء و اعلام حریق در قسمتهاي مختلف کارخانه

 برنامه هاي آینده شرکت

شرکت در سال 1392 مجوز طرح توسعه را با برآورد سرمایه گذاري 135 میلیارد ریال براي تولید ادوات بسته بندي مورد نیاز محصولات . تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز ، بهینه سازي خطوط تولید ، ایجاد ظرفیتهاي لازم و تولید محصولات آرایشی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت اخذ نموده . با توجه به برنامه زمانبندي طرح فوق پروژه هاي مربوطه به مرور از سال 1393 تا پایان سال 1394 اجرا و به بهره برداري می رسند که در این صورت ضمن افزایشبهره وري ، توان رقابتی شرکت نیز افزایش یافته و برخی محصولات آرایشی – بهداشتی ( نظیر کرمها ) نیز به تولیدات شرکت اضافه خواهد شد.

براساس فروش فوق , سود شرکت، براي هرسهم به صورت خالص 4099 ریال پیش بینی گردید.

بی تردید درسال مالی منتهی به 1393.9.30 با عنایت به رقابت شدید محصولات بهداشتی و آرایشی درکشور ، بایستی نهایت سعی درکاهشهزینه ها به مفهوم عام آن و تولید محصول با کیفیت بالا و با بهاي مناسب در دستورکار قرارگیرد.

 سود و زیان

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

 ترازنامه

مجمع شرکت گلتاش سود شرکت گلتاش سهامدران شرکت گلتاش تحلیل شرکت گلتاش تحلیل بنیادی شرکت گلتاش تحلیل بنیادی سهام تحلیل برتر سهام اخبار سهام اخبار بورس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*