خانه / عکس / تصاویر جالب و دیده نشده از کره شمالی

تصاویر جالب و دیده نشده از کره شمالی

کره شمالی هنوز مرزهای خود را به روی جهانیان باز نکرده است و کماکان یک کشور بسته و مرموز به شمار می رود. تصاویری که تاکنون از این کشور تهیه شده است بسیار محدود می‌باشد و تمام زوایای زندگی مردمان این کشور را به تصویر نمی‌کشد.

اما به تازگی یک عکاس خوش شانس سنگاپوری موفق شده است تا  با شکستن قوانین سخت کره شمالی تصاویری دیدنی را از این کشور ثبت نماید. ” آرام پان ” که نام پروژه خود را DPRK360 نامیده است زوایای دیگری از زندگی مردمان کره شمالی را به تصویر کشیده است.  این تصاویر از زندگی روزمره مردم، مراکز خرید و فروشگاه ها، خیابان ها ، پارک و مکان های تفریحی و مناظر دیدنی کره شمالی تهیه شده است.

آرام  در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفت : ” پروژه DPR360 مجموعه عکس ها و ویدئوهایی است که من در مدت چند سال در کره شمالی تهیه کرده‌ام. چیزی که می توانم بگویم این است که این پروژه چیزی جز سفر من برای کنکاش نیست. من چیزهایی را به اشتراک گذاشتم که دیدم و تجربه کردم. چیزی که شما می بینید، چیزی است که من در کره شمالی دیدم.”

گفتنی است؛ این عکاس در این پروژه حدود ۱۶ بار به کره شمالی سفر کرد. نخستین سفر او به کره شمالی در سال ۲۰۱۳ انجام شد. در ادامه می‌توانید تعدادی از این تصاویر را مشاهده کنید.

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

مردم کره شمالی عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی زن کره شمالی دختر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی توریستی کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*