خانه / عکس / سمقاور، روستای کارآفرینان و دیار منبت کاران (عکس)

سمقاور، روستای کارآفرینان و دیار منبت کاران (عکس)

سمقاور یکی از روستاهای شهرستان کمیجان با جمعیتی دو هزار نفری است که به عنوان قطب منبت کاری در استان مرکزی و حتی در ایران شناخته شده است.

مردم سمقاور به زبان ترکی و فارسی صحبت می‌کنند و با وجود کارگاه‌های منبت کاری روند مهاجرت در این روستا معکوس بوده‌است.

اما حدود دو سال است که با ورود دستگاه های سی ان سی و کار صنعتی، بسیاری از کارگاه ها برچیده شده اند و در واقع کار نیمه تمام سی ان سی را تمام می کنند و هنر دستان اهالی روستا کمتر استفاده می شود.

منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک

منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک

منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک

منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک
منبت کاری چیست منبت کاری چوب مبل سمقاور عکس روستا طرح های اشتغال زایی روستایی روستای سمقاور بهترین کسب و کار در روستا ایجاد شغل در روستا اخبار کمیجان اخبار استان مرکزی اخبار اراک

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*