خانه / بورس و سهام / سود تقسیمی “شرانول” در مجمع + میزان تاثیر بر سود سهامداران عمده

سود تقسیمی “شرانول” در مجمع + میزان تاثیر بر سود سهامداران عمده

نفت ایرانول در مجمع سالیانه خود که دیروز برگزار شد مبلغ 2300 ریال از سود 2438 ریالی اش را بین سهامدارانش تقسیم کرد.سهامداران حقیقی می توانند سه ماه بعد از تاریخ مجمع که دیروز بوده سود نقدی خود را دریافت کنند

سهامداران عمده شرانول ، تاپیکو با تملک 47.5 درصد و وصندوق با تملک 40.25 درصدی هستند.

سود هر سهم سال مالی 92 شرانول بر سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/2/93 تاپیکو اثر دارد.تاپیکو سود نقدی این شرکت را برای سال مالی مذکور 1749 ریال لحاظ کرده است که اختلافی 551 ریالی با سود نقدی سال 92 آن شرکت دارد.بنابر این می تواند از این اختلاف سود تقسیمی ،مبلغ 26.2 میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری های خود اضافه نماید که به ازای هر سهم کمتر از 1 تومان خواهد شد

اما سود سال 92 شرانول بر سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/93 وصندوق تاثیر دارد.وصندوق نیز همانند تاپیکو سود نقدی این شرکت را برای سال مالی مذکور 1749 ریال لحاظ کرده است که با توجه به اختلاف 551 ریال با سود نقدی واقعی شرکت،می تواند از این محل 22.2 میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری های خود اضافه نماید که به ازای هر سهم 15 ریال خواهد شد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*