خانه / بورس و سهام / گزارش کامل مجمع سهامداران “وبشهر”

گزارش کامل مجمع سهامداران “وبشهر”

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1393.04.25 درمحل سینما کانون با حضور بیش از 75 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای محمودی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان گودرزیان و شاه ولدی و به دبیری آقای مقیم زاده تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای مهندس داداش و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1392.12.29

2- تقسیم 750 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- اشخاص حقوقی ذیل به عنوان تعضاء هیأت مدیره جدید انتخاب گردیدند:

الف) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

ب) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

ج) شرکت سرمایه گذاری غدیر

د) شرکت مدیریت سرمایه مدار

ه) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

و) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ز) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

پیام هیأت مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت و جایگاه شرکت در صنعت در سال 1392

شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مجموعه های تولیدی و خدماتی، کمک به توسعه کشور را در کنار سودآوری مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی جهانی اخیر تهدیداتی را در پیش روی شرکتها و بخش خصوصی کشور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از فعالیت های صنعتی را دچار تغییر نموده اما این امر در صنایع دارای مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواند به عنوان یک فرصت نگریسته شود. شرکت توسعه صنایع بهشهر سعی کرده است که با آگاهی از این مزیت ها تلاش نماید تا کارایی و بهره وری شرکتهای عضو گروه را افزایش و بدین وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری برای شرکتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران محترمش تأمین نماید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1392

در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ طبقه بندی بورس یک شرکت هولدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. با این حال از لحاظ فعالیت این شرکت، یک شرکت هولدینگ سرمایه گذاری بوده که عمده سرمایه گذاری های آن بر شرکتهای صنایع غذایی و خدماتی متمرکز می باشد. در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو 10 شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی می باشد. همچنین طبق آخرین رتبه بندی شرکت های برتر ایران منتشره توسط سازمان مدیریت صنعتی (IMI-100) که بر اساس معیار درآمد انجام پذیرفته است، شرکت توسعه صنایع بهشهر حایز رتبه پنجاهم گردیده است.

سند چشم انداز

طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باش و با حذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند با اولویت خدمات توزیع، صنایع پایه ای، خدمات مالی، صنایع غذایی بهداشتی، بالاترین ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت عبارتست از:

1- ما می خواهیم با بکارگیری شیوه های ارزشی آفرینی، موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکت های عضو خانواده خود شویم.

2- ما می خواهیم با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند، مزیت رقابتی خود را در بخش خدمات تقویت کنیم.

3- ما می خواهیم در بازار سرمایه کشور با انجام سرمایه گذاری های سودآور بلندمدت و میان مدت با اولویت اعمال نفوذ غیر کنترلی و مدیریت ریسک پرتفوی، رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام را به ارمغان آوریم.

4- ما می خواهیم با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، موجبات بهبود کارآفرینی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوریم.

5- ما می خواهیم با ارتقای سطح انگیزه ها، ضمن توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، سازمانی یادگیرنده و منعطف داشته باشیم تا با بکارگیری تمام استعداد و توان، بهترین ارزش آفرینی ها و نوآوری ها را ارایه دهیم.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ 250 میلیون ریال منقسم به 25 هزار سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده بود که طی چندین مرحله تا کنون افزایش یافته است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ 1392.12.29 مبلغ 3628.8 میلیارد ریال منقسم به 3628.8 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می باشد. لازم بذکر است که در آخرین تغییر سرمایه شرکت، بر اساس تصمیم سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28 بهمن 1391، سرمایه از مبلغ 3024 میلیارد ریال به مبلغ 3628.8 میلیارد ریال (به میزان 20 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت که این امر در اول مرداد 1392 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

مجمع توسعه صنایع بهشهر سود سهام توسعه صنایع بهشهر تحلیل توسعه صنایع بهشهر اخبار بورس

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ 1353.6.31 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (صنایع) غذایی بجز قند و با نماد “وبشهر” درج شده و سهام آن براي اولین بار در اسفند ماه 1353 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مجمع توسعه صنایع بهشهر سود سهام توسعه صنایع بهشهر تحلیل توسعه صنایع بهشهر اخبار بورس

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی :

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1392.12.29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

مجمع توسعه صنایع بهشهر سود سهام توسعه صنایع بهشهر تحلیل توسعه صنایع بهشهر اخبار بورس

* در سال 1392 شرکت توسعه صنایع بهشهر در میان 28 شرکت هلدینگ پذیرفته شده در بورس از لحاظ کیفیت افشاء و اطلاع رسانی ، داراي رتبه هفتم می باشد. همچنین شرکت از این بابت حائز رتبه 56 در میان 296 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران گردیده است.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) از نظر بورس تهران جزو شرکتهاي غذایی و یا به عبارتی بهتر هلدینگ صنایع غذایی می باشد. با نگاهی به ترکیب سرمایه گذاري می توان دریافت که شرکت علاوه بر سرمایه گذاري در شرکتهاي صنایع غذایی در صنایع دیگري چون تولید مواد شوینده و بهداشتی، ساختمان، پخش، بانکداري و بیمه نیز سرمایه گذاري هاي قابل توجهی نموده است. میزان فروش محصولات مختلف شرکت هاي گروه توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و نیز صادرات به خارج از کشور به شرح نمودار زیر می باشد:

مجمع توسعه صنایع بهشهر سود سهام توسعه صنایع بهشهر تحلیل توسعه صنایع بهشهر اخبار بورس

برنامه هاي آینده

1. افزایش بهره وري و بازده دارائیها، واگذاري داراییهاي غیرمولد، تکمیل زنجیره هاي صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها

2. اهتمام به توسعه توانایی هاي مدیریتی در مجموعه از طریق به کارگیري مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاري دوره هاي هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی

3. حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت فعالیت هاي شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در بورس

4. جابجایی سرمایه گذاري ها و تامین مالی سرمایه گذاري هاي جدید از طریق عواید حاصل از واگذاري برخی سرمایه گذاري هاي موجود در راستاي دستیابی به صنایع داراي مزیت نسبی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*