خانه / بازار / فروش اقساطی محصولات ایران خودرو لیزینگی ،چکی و اعتباری

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو لیزینگی ،چکی و اعتباری

فروش اقساطی ، لیزینگی ،چکی و اعتباری کلیه محصولات ایران خودرو به شرح زیر می باشد.

در حال حاضر که رکود تمام بازار خودرو را فرا گرفته و مردم تمایلی به خرید خودرو صفر ندارند ، شرکت های خودرو سازی به فکر تحریک تقاضا با روش های فروش اقساطی ، اعتباری و فروش فوری هستند.

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

شرایط فروش اقساطی منعطف مرداد ماه ۹۵ محصولا ایران خودرو

کلیه شرایط و ضوابط خرید و مدارک لازم در این روش مشابه روش ھای جاری فروش اعتباری ماه ھای گذشته می باشد.

تاریخ چک ھا پس از انتخاب شرایط خرید، توسط سیستم فروش و بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری اعلام خواھد شد.

برنامه فروش کارخانه و امانی یکی بوده و نمایندگان می توانند از برنامه فروش کارخانه نسبت به رزرو خودروھای امانی خود استفاده نمایند.

انتخاب تعداد چک، مدت بازپرداخت، نرخ سود و … بر عھده مشتری و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم است.

با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲ می باشد.
قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

بخشنامه شماره ۲ فروش اقساطی محصولات ایران خودرو از تاریخ شنبه ۲ مرداد ماه ۹۵ به شرح جداول پیوست قابل اجراء می‌باشد.

نکته مھم :

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

– موعد تحویل در نظر گرفته شده، روز کاری (کلیه ایام ھفته به استثناء روزھای تعطیل و پنجشنبه ھا) می‌باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲ می‌باشد .

جدول شماره ۱ :

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

جدول شماره ۲ :

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

———————————————————————————————–

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اردیبھشت ماه ۹۵

۱ -موعد تحویل اعلام شده با احتساب روزھای تعطیل رسمی و پنج شنبه ھا در نظر گرفته شده است.

۲ -خودروی وانت آریسان دوگانه سوز با قیمت تخفیفی ایام ماه مبارک رجب ارائه می گردد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چھارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ می باشد.

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

فروش و پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو با بالاترین نرخ سود سرمایه‌گذاری (۲۷ درصد)

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودروشرایط فروش اعتباری قطعی نوروز ۹۵ محصولات ایران خودرو از روز شنبه ۹۴/۱۲/۱۵ تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد: 

نکته مھم: کلیه برنامه ھای فروش ھای این بخشنامه در سال ۹۵ فاکتور خواھند شد. لذا در صورت رزرو نمودن خودروھای امانی برای این بخشنامه تا پایان سال ۹۴ ، امکان تخصیص نخواھند داشت.

 

– در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

– در این بخشنامه خودروھای سمند EF7 دو گانه سوز و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با شرایط فروش ۵ روزه ارائه می گردد .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ می باشد  :
جدول شماره یک – فروش فوری اقساطی با تحویل ۵ روزه :

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

 


جدول شماره ۲ – فروش فوری اقساطی با تحویل ۴۵ روز :

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

 


جدول شماره ۳ – فروش فوری اقساطی با تحویل ۴۵ روز :

 

قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو


شرایط فروش اقساطی ویژه دھه مبارک فجر ۹۴ محصولات ایران خودرو ھمراه با ھدایای نقدی به شرح جداول زیر اعلام میگردد .

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ می باشد :

جدول شماره یک :
قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

 

جدول شماره ۲ :
قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو
جدول شماره ۳ :
قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

 

——————————————–

فروش لیزینگی محصولات ایران خودرو

نوع خودرو
کلاس خودرو
رنگ
قیمت خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ هرقسط
بدون احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
پیش پرداخت شامل:
۲۵%بیمه + ارزش افزوده
پارس سال
۲۷۲۲۲
سفید – خاکستری
۳۵۴,۹۵۹,۰۰۰
۲۱۲,۹۷۵,۴۰۰
۱۲
۱۹,۸۳۱,۰۰۰
۳۰۹,۳۶۲,۷۰۰
۱۷۴,۲۰۰,۰۸۰
۳۵۴,۹۵۹,۰۰۰
۲۱۲,۹۷۵,۴۰۰
۲۴
۱۰,۹۴۴,۰۰۰
۳۴۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۸۴,۷۳۲,۱۸۶
۳۵۴,۹۵۹,۰۰۰
۲۱۲,۹۷۵,۴۰۰
۳۶
۸,۰۲۴,۰۰۰
۳۷۵,۵۱۶,۸۰۰
۱۹۴,۴۲۶,۴۵۰
تندر اتوماتیک
۲۹۳۳۹
سفید
۴۷۱,۹۵۵,۰۰۰
۲۸۳,۱۷۳,۰۰۰
۱۲
۲۶,۳۶۷,۰۰۰
۴۱۱,۳۳۰,۰۰۰
۲۵۲,۱۴۸,۶۰۲
۴۷۱,۹۵۵,۰۰۰
۲۸۳,۱۷۳,۰۰۰
۲۴
۱۴,۵۵۱,۰۰۰
۴۵۳,۹۹۲,۱۰۰
۲۶۶,۱۵۲,۱۰۸
۴۷۱,۹۵۵,۰۰۰
۲۸۳,۱۷۳,۰۰۰
۳۶
۱۰,۶۶۹,۰۰۰
۴۹۹,۲۸۸,۷۰۰
۲۷۹,۰۴۱,۵۸۹
 • زمان تحویل خودروها ۲۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
 • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
 • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد.
 • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
 • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.
 
فروش اعتباری  – چکی محصولات ایران خودرو
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس سال
سفید- خاکستری
۳۵۴,۹۵۹,۰۰۰
۱۵۹,۷۳۱,۵۵۰
۱۲
۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۵,۳۱۰,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
تندر اتوماتیک
سفید
۴۷۱,۹۵۵,۰۰۰
۲۱۲,۳۷۹,۷۵۰
۱۲
۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۳۲۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 • زمان تحویل خودروها ۲۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
 • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
 • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد.
 • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های شرکت تماس حاصل فرمائید.
 • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.

۳۶ دیدگاه

 1. الان تو بالا ۴۰۵ ۴۰۰ تومن کارت هدیه داره پایین ۶۰۰ تومن.تفاوت بالاو پایین چیه؟جفتش زده واسه فجر

  (0)(0)
 2. با سلام پژو پار دو گانه سوز برای فروش اقساطی وجود نداره؟

  (0)(0)
 3. من واسه خرید خودرو چک ندارم چیکار کنم راه دیگه ای هم هست جواب

  (2)(0)
  • سلام دوستان بنظر من قیمت خودرو ها چه نقدی چه اقساطی برا مردم ایران هنوزم ارزونه چون هرچقدر قیمت خودرو میره بالا میل مردم ایران برا خرید خودرو بیشتر میشه ....... اخه اینا چجود انصافی دارن که خودرو پراید قیمت نقدی با ۴ میلیون صادر مبکنی خارج کشور به مردم خودت با مبلغ ۲۷ میلیون اقساطی میدین اخه انصافتون کجاست ی ذره هم بفکر مردم خودتون باشین

   (2)(1)
 4. سلام، بدون پیش پرداخت هم دارید
  سی و شش ماهه ضمانت ،چک معتبر و ضامن ردیف

  (1)(2)
  • راست میگه
   تروخدا به ما ک مبلغ اولیه نداریم ماشین بدید و کارت حقوقمونو بگیرید
   آخه مبالغ اولیه تون ب شدت بالاست
   اینطوری آدم مجبور میشه بره از بنگاه ماشین خرید کنه ک حد اقل ۳برابر قیمت خودرو رو باید سود بدی

   (1)(0)
 5. با سلام آیا برج ۲پژودوگانه دارید شرایطی ؟الان فقط تک سوز هست

  (0)(0)
 6. با سلام پیش پرداخت را کم کنید قیمت اصل خودرو مگه چنده

  (0)(0)
 7. سلام . بهمن ... هستم معلم با ۲۸ سال سابقه خدمت صادقانه پراید مدل ۸۷ دارم که ۱۲ تومن مشتری دارم ۲میلیون و ۳۰۰ تومن حقوق میگیرم ماهانه براحتی تا سقف ۱ تومن میتوانم قسط بدهم البته ۸۰۰ تومن باشه ممنون میشوم هرگونه چک و سفته بخواهید میتوانم بپردازم بهیچ عنوان چک برگشتی ندارم در طول خدمت صادقانه در آم.زش و پرورش شهرستان گنبدکاووس انواع و اقسام تقدیر نامه ا ز وکیل و وزیر به خاطر اعتبار تدریسم گرفتم، لطفاً در صورتی که پژو پارس دوگانه سوز تحویل فوری دارید ایمیل کنید یا شماره بدهید تماس بگیرم . با تشکر بهمن از ترکمن صحرا گنبدکاووس

  (0)(0)
 8. سلام
  شرکت هایی مثل بنز و BMW خوردو هاشون رو تمام اقساط ب فروش مرسونن خیلی دوست دارم بدونم شما فازتون چیه ک واسه حلبی هاتون واسه ارابه های مرگتون انقدر شرایط مزخرف میذارین؟؟؟؟؟؟

  (0)(0)
 9. سلام اگه میشه یه ماشین اقساطی به من بدید بدون پیش پرداخت تازه ازدواج کردم پول پیش پرداخت ندارم زنم پدرمو درآورده از بس پیاده میریم اینور و اونور همیشه ام تو مهمونیا آویزونیم ک یکی مارو برسونه خونه
  با تشکر

  (1)(0)
 10. با احتساب ۴۵ روز خواب پول پیش پرداختی ۳۱% سود وام دریافت میکنن اگه درصد وام ۱۵ باشه (به استناد تورم سال۹۴) چکها برای ۲۰۶ تیپ ۲ مبلغ ۴٫۵۹۶٫۰۰۰ تومان میشه که در کل ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان اختلافه هم از آخر هم از توبره

  (0)(0)
 11. با سلام خدمت تمام شما مسولان من نمیدونم چطور حساب میکنید مگه یه کارگر چقدر حقوق میگیره خودش رو بکشه یک میلیون دویست چطور میتونه ما یک میلیون قسط یه ماشین بده شما که از هر طرف داریید سود پول ماشین اقساطی رو میگیرید حداقل مبلغ اقساط رو نصف کنید اقساط ماهیانش رو زیاد کنید ما که اب از سرمون گذشته حداقل بهمون فشار مالی زیاد نیاد تو پرداخت اقساطش خودتونم خوب میدونید این ماشیناتون رو جز کارگر وکارگر این مملکت کسی نمیخره پس بر مبنای حقوق ما تعداد اقساطش رو تعیین کنید والا نه دیگه کمپین تشکیل میدیم نه میخواهیم قیمت ماشینتون رو بیاریید پایین باتشکر

  (0)(0)
 12. نوندونی که میگن اینجاست خخخخ

  (0)(0)
 13. بر گران فروشان لعنت باد

  (1)(0)
 14. سلام واقعا خسته نباشید

  (1)(0)
 15. اخه شما انصاف ندارید ایمان ندارید چرا از این مردم مسلمان باید ۳۱ درصد سود بابت خودروی که هیچ امکانات ایمنی ندارد اون از خدمات پس از فروشتان این هم از نحوه فروش اعتباری اخه تا کی باید از خون ما مشتریها مستضعف برای خودتان بالابر بسازید

  (0)(0)
 16. به حال این مردم بد بخت باید گریه کرد یا خندید!!!چرا التماس میکنید... به خدا من ماشین نیاز دارم اما نمیخرم چون زوره، گرونه... چرا انقد التماس میکنید...اگه متحد میبودین شرکتای خودرو سازی التماس میکردن که بیاید با قیمت کم و شرایط مناسب بخرید...از بس سواری دادین پیاده بشو نیستن!!!

  (1)(0)
 17. چرا اصلا پژو ۲۰۷ شرایطی نداره اسمی ازش نیونده

  (1)(0)
 18. معترض خوش گذران

  یه پراید مدل ۷۹ دارم سگش می ارزه به تمام ماشین های قیمت نجومی بی امکانات شما .چهارمیلیون خریدمش همه جا هم باهاش می رم .از نظر اپشن هیچ فرقی هم با ماشین های شما نداره فوق العاده بی امکانات ولی با رمز یا زهرا باهاش می رم تو جاده سوال من اینه که پراید من چه فرقی با سمند بی کیفت شما داره

  (0)(0)
 19. ما یحودیارو مسخره میکنیم برای نزول خوری
  پس به این چی میگن

  (0)(0)
 20. سلام شما پژو ۴۰۵ اتوماتیک برای فروش صفر کیلومتر دارید

  (0)(0)
 21. با سلام
  ملت رو جورى کردن که نمیتونن نخرن و نمیتونن بخرن.
  هى ساز جدید و منتظرن ملت رقاص بیان وسط.
  من به سایت هاى بنز و بى ام و پورشه فورد سر زدم همه شرایط استثنای و از اول قسط و هرکسى تو کشور مربوطه کارمند باشه و بتونه ماهى ی میلیون بپول ما قسط بده،میتونه بنز حداقل۲۰۱۵ سوار بشه بخدا .خدا خودت کمک کن و ریشه ظلم رو خشک کن،امین.

  (0)(0)
 22. خدا لعنت کنه اون کسی رو که سبب شد ما بی کیفیت ترین ماشینارو با بالاترین قیمت خریداری کنیم

  (0)(0)
 23. قیمت پیش پرداخت ومیشه تغییر داد؟

  (0)(0)
 24. چرا هیچکدوم از این مسئولان و آقا زاده ها سوار خودروهای ساخت داخل نمیشن و همگی سوار ماشین های میلیاردی هستن ؟آیا کیفیت ماشین های ساخت داخل پایین هست یا مشکل دیگه ای هست؟

  (0)(0)
 25. چرا اجازه نمیدن که صنعت خودرو سازی دست بخش خصوصی باشه .زمانی که ما پیکان و به ایران آوردیم کره جنوبی فورد آمریکا رو به اسم کیا پراید مونتاژ کرد .حالا ما تازه چند ساله تولید پیکان ۵۰ سال قبل و قطع کردیم وتازه هنوز موتورش رو روی وانت میزاریم .اما امسال اعلام کردن از هر ۴ ماشین که دنیا هست یکیش ساخت کره جنوبی هست .یا ما اشتباها دنبال کره شمالی رفتیم؟

  (0)(0)
 26. ال ۹۰ اتومات با قسط هاش بعد از سه سال در میاد ۵۷ میلیون بعد از ۳ سال و اتمام قسط آیا این ماشین رو بیشتر از ۳۵ تومن میخرن ؟ پس ما بخاطره بی پولی داریم۲۲ میلیون ضرر ماشین میدیم .کجای دنیا همچین قانونی هست .مگه ..... ربا حرام نیست .این هم ربا هست و هم کلاه....

  (0)(0)
 27. آقازاده هایی که سواره ماشین های میلیاردی هستن .مالیات یکسال ماشینشون قیمت یه ماشین ۱۰۰ م که تو آرزوی ما هست ....

  (0)(0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*