خانه / سیاسی / نامزدهای انتخابات مجلس حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه

نامزدهای انتخابات مجلس حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه

اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه :

۱- داود آهنگران فرزند یحیی کد نامزد ۱۲۱۴
۲- سیدمعزالدین احمدی فرزند سیدفخرالدین کد نامزد ۱۲۱۷
۳- محسن اکبری فرزند صفر کد نامزد ۱۲۱۹
۴- محسن جعفرقلی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۲
۵- عسگر جلالیان فرزند ملک کد ۱۲۵۴
۶- محسن جمالی مهر فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۶
۷- محمدمحسن حاجی حیدری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵۸
۸-منیرالسادات حسینی فرزند سیدکاظم کد نامزد ۱۲۵۹
۹-حمیدرضا خلیلی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۹
۱۰- روح اله درویش فرزند نبی اله کد نامزد ۱۲۷۱
۱۱- سیدمحمدباقر دریاباری فرزند سیدقاسم کدنامزد ۱۲۷۹
۱۲- احمد دماوند نژاد فرد فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۴
۱۳- احمد رستگار فرزند حمزه علی کد نامزد ۱۲۷۶
۱۴- سیداحمد رسولی نژاد فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد۱۲۷۸
۱۵- محمد سراج فرزند احمد علی کد نامزد ۱۲۸۵
۱۶- اسمعیل طاهری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۸۹
۱۷- فاطمه عرب احمدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۹۱
۱۸ – اصغر عرب جوادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۲
۱۹ – علیرضا فخاری فرزند محمدآقا کد نامزد ۱۲۹۵
۲۰- سیدحمید قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۲۹۷
۲۱-عزت الله محمد غفوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۶
۲۲- حمیدرضا مشهدی عباسی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۸
۲۳- حبیب الله ملکوتی فر فرزند فیروز کد نامزد ۱۴۲۱
۲۴- قاسم میرزایی نیکو فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲۵
۲۵- بهزاد نوری نیری فرزند محمدشریف کد نامزد ۱۴۲۸

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*