پیش بینی سود ۹۳ / شاملا ، غمینو ، پخش البرز ، فنوال و سیمان فارس

0

شرکت معدنی املاح ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳را با سرمایه ۲۱۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۱۲ ریال اعلام کرده است.

به گزارش ساتین : بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت اعلام کرده است که در نظر دارد ۸۰ درصد از سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۳ پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است این شرکت دلیل افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را پیش بینی دریافت سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت و سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال آتی اعلام کرده است.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش ۶ درصدی فروش، افزایش ۱۷ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته ،کاهش ۲ درصدی سود عملیاتی و افزایش یک درصدی سود پس از کسر مالیات است.

شاملا” پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۷۶ ریال مبلغ ۳۶۸۷ و در آخرین پیش بینی مبلغ ۲۰۰۲ ریال اعلام کرده است.

 –

شرکت صنایع غذایی مینو شرق پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳را با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال در بهمن ماه امسال مبلغ ۶۶۸ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت اعلام کرد در نظر دارد معادل ۱۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ نسبت پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش ۵۱ درصدی فروش،افزایش ۶۲ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته ، افزایش ۳ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۱ درصدی سود پس از کسر مالیات است.

غمینو” پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۲ را در را با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۶۴ ریال اعلام کرده است.

شرکت پخش البرز پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال در بهمن ماه امسال مبلغ ۷۸۳ ریال اعلام کرده است.

پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳در مقایسه با پیش بینی سال مالی ۹۲ شامل،افزایش ۱۸ درصدی فروش،افزایش ۱۹ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش ۱۸ درصدی سود عملیاتی و کاهش ۳ درصدی سود خالص است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیش بینی تقسیم سود سال مالی ۹۳ را به ازای هر سهم مبلغ ۷۴۰ ریال اعلام کرده است.

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ مهر ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل ۷/۱۶ درصد افزایش یافته است.

پخش” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۹۸ ریال و آخرین پیش بینی مبلغ ۸۰۹ ریال اعلام کرده است.

شرکت کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده معادل ۴۳۵ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد عادل ۱۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

فنوال” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۲۹ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۵۷۸ ریال اعلام کرده است.

شرکت سیمان فارس اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۲۳۳میلیارد ریال مبلغ ۷۴۴ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت سیاست تقسیم سود نقدی برای سال مالی ۹۳ را مبلغ ۵۱۹ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

سفار” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۲۴ر۲ ریال و در اسفنمد ماه ۹۱ (حسابرسی شده) مبلغ ۳۶۰ر۲ ریال، در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۲۲۷ر۳ ریال و با سرمایه ۲۳۳ میلیارد ریال مبلغ ۶۹۲ ریال، در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۷۲۸ ریال، در آبان ماه مبلغ ۶۶۰ ریال، در دی و بهمن ماه سال جاری مبلغ ۶۱۴ ریال اعلام کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ