چک در وضعیت در انتظار تایید گیرنده نمی باشد

0

چک در وضعیت در انتظار تایید گیرنده نمیباشد یعنی جه

معنی خطای فوق موقع تایید چک در سامانه صیاد چیست ؟

با  صدور  دسته چک های جدید  و الزام بانک مرکزی به ثبت و تایید و انتقال چک در سامانه صیاد برخی از خطا های این سامانه هنوز برای کاربران ناشناخته هست.

ما در اینجا میخواهیم به شما توضیح دهیم که معنی خطای چک در وضعیت در انتظار تایید گیرنده نمیباشد چیست ؟

برخی از افراد بعد از تایید چک در سامانه صیاد  مجددا میخواهند یک بار دیگر چک کنند که آیا این چک را درست تایید کرده اند یا نه ؟

و آن موقع هست که خطای : چک در وضعیت در انتظار تایید گیرنده نمی باشد  ظاهر میگردد

پس وقتی با این خطا مواجه شدید نگران نباشید ، معنی این خطا اینست که:

شما یکبار این چک را در سامانه صیاد تایید کرده اید ؟؟؟؟
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ