مایع ظرفشویی اسید است یا باز

0

آیا مایع ظرفشویی اسیدی است یا باز

خیر . مایع ظرفشویی بازی هستش و فرمول مایع استاندارد همواره خنثی است و میزان ph اون حدود ۲.۷ است.

مایع ظرفشویی یک باز ضعیف است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ