مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ +جدول مشاغل آزاد و اختیاری

0

اگر می خواهید از میزان و جدول مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ مطلع شوید و بدانید که ماهیانه چقدر بابت حق بیمه مشاغل آزاد و حق بیمه اختیاری و حق بیمه کارگران از حقوق شما کم می شود با ساتین همراه باشید.

مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ مشخص شد

براساس بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱، معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال افزایش می‌یابد.

همچنین با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ ۱۱ میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبلغ ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

چنانچه براساس مصوبه هیأت‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.

همچنین هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۴۰۲/۰۱‌/۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۲ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، باید دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال ۱۴۰۲ معادل ۱/۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۱ از رقم روزانه یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۴۰۲ معادل رقم روزانه یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ باشد، باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال ۱۴۰۲ رعایت شود.

کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱‌/۰۱ به بعد باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۲ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ترمیم می‌شود.

مبلغ حق بیمه رانندگان حق بیمه کارگران حق بیمه تامین اجتماعی حق بیمه اختیاری

حق بیمه حرف و مشاغل آزاد سال ۱۴۰۲ (حق بیمه اختیاری سال ۱۴۰۲)

شورای عالی کار در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، حداقل مزد ۱۴۰۲ را به تصویب رسانیده است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبالغ زیر به عنوان حق بیمه اختیاری سال ۱۴۰۲ و حق بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد، اعلام شود:

حق بیمه حرف و مشاغل آزاد سال ۱۴۰۲

نوع بیمه و درصد تعهدات مبلغ در ماه‌های ۳۱ روزه
شش‌ماهه اول سال
مشاغل آزاد ۱۲ درصد بازنشستگی و فوت بعد از آن ۶۵۸.۰۰۰ تومان
مشاغل آزاد ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن ۷۶۸.۰۰۰ تومان
مشاغل آزاد ۱۸ درصد بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ۹۸۷.۰۰۰ تومان

سرانه درمان برای هر نفر در ماه فعلا در سال ۱۴۰۲ تعیین نشده است و همان مبلغ ۹۲.۰۰۰ تومان می‌باشد.

حق بیمه اختیاری سال ۱۴۰۲

بیمه اختیاری ۲۷ درصد انواع مستمری‌ها، کمک هزینه کفن و دفن، پروتز و اروتز و درمان ۱.۴۸۱.۰۰۰ تومان

جدول حق بیمه رانندگان درون و برون شهری در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲

جدول مربوط به حق بیمه رانندگان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

در بخشی از این جدول میزان حق بیمه رانندگان عمومی درون و برون شهری با کمک دولت  و بدون کمک دولت بصورت زیر مشخص شده است.- حق بیمه رانندگان برون شهری سنگین (رانندگان جاده ای): بر اساس این جدول رانندگان ناوگان برون شهری سنگین در ۶ ماه اول امسال با کمک دولت، ماهانه یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان حق بیمه پرداخت خواهند کرد. این درحالی است که حق بیمه ماهانه این رانندگان در جدول مذکور  بدون کمک دولت مبلغ ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان است.- حق بیمه رانندگان برون شهری سبک(رانندگان جاده ای): بر اساس این جدول مبلغ حق بیمه رانندگان ناوگان سبک برون شهری با کمک دولت،  ۸۸۸ هزار و ۶۰۱ تومان است. و مبلغ بیمه این رانندگان بدون کمک دولت مبلغ یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۰۲ تومان تعیین شده است.

در جدول مذکور میزان حق بیمه ماهانه رانندگان ناوگان درون شهری با کمک دولت مبلغ ۸۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد و این رقم بدون کمک دولت برای رانندگان درون شهری معادل ۱ میلیون ۷۲۹ هزار تومان می باشد.

ارقام فوق افزایش    درصدی را در مقایسه با رقم حق بیمه شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد.

در زیر جدول حق بیمه رانندگان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در دو قسمت بدون کمک دولت و با کمک دولت درج شده است:

حق ماهانه بیمه رانندگان با کمک دولت در شش ماه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱
بخش مبلغ ماهانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ماهانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ درصد افزایش نسبت به همان دوره سال قبل
رانندگان درون شهری ۸۱۴/۵۰۰  تومان ۶۱۴/۹۶۷ ۳۲/۴ %
رانندگان برون شهری سبک ۸۸۸/۶۰۱ تومان ۷۵۷/۵۰۷ ۱۷/۳ %
رانندگان برون شهری سنگین ۱/۱۱۱/۰۰۰ تومان ۸۷۴/۰۴۷ ۲۷/۱ %

 

حق ماهانه بیمه رانندگان بدون کمک دولت در شش ماه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱
بخش مبلغ ماهانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ماهانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ درصد افزایش نسبت به همان دوره سال قبل
رانندگان درون شهری ۱/۶۲۹/۰۰۰ تومان ۱/۲۸۱/۹۳۴ ۳۲/۴ %
رانندگان برون شهری سبک ۱/۷۷۷/۲۰۲ تومان ۱/۵۱۵/۰۱۴ ۱۷/۳ %
رانندگان برون شهری سنگین ۲/۲۲۲/۰۰۰ تومان ۱/۷۴۸/۰۹۴ ۲۷/۱ %

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ۱۴۰۲ که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است را اینجا دانلود کنید.

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ