شکارچی تمساح + عکس

0

بومیان ساکن “آرنهم‌لند” یکی از پنج ناحیه واقع در ایالت قلمرو شمالی در استرالیا از دیرباز با شکار حیوانات از جمله تمساح زندگی خود را می گذرانند.

گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
منطقه “آرنهلم‌لند” در استرالیا با مساحت حدود ۹۷۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۱۶۲۳۰ یکی از نقاطی است که همچنان بومیان استرالیایی در آنجا زندگی می کنند. گفته می شود “آرنهلم لند” اولین جایی بوده که در سال ۱۶۲۳ میلادی”متیو فلیندرز” کاشف این قاره پای به آن گذاشته و آن را نام گذاری کرده است.
بومیان این منطقه که گفته می‌شود نزدیک به ۶۰ هزارسال پیش در اینجا ساکن شده اند داری پوستی قهوه‌ای رنگ و موهای مشکی و مجعد هستند و مانند سرخ پوستان بدنشان را رنگ می‌کنند.
این بومیان که همچنان شماری از آنها در سرزمین اجدادیشان زندگی می کنند مانند گذشتگان از طریق شکار و ماهیگیری زندگی خود را می‌گذرانند. امروزه حدود ۵۰۰ قبیله که دارای زبانها و فرهنگهای مختلف می‌باشند در استرالیا یافت می‌شوند. جمعیت این بومیان در سال ۱۷۸۸ به ۳۵۰۰۰۰ می رسید که اکنون به ۲۳۰۰۰۰ نفر رسیده است. “دیوید گری” عکاس رویترز به تازه ای به میان یکی از این قبایل در “رامینگینگ” در “آرنهلم لند” رفته و از زندگی آنها عکاسی کرده است. آنها که همچنان با شکار حیوانات زندگی می کنند شکارچیان قابل تمساح ها هستند؛ گرچه اکنون به جای روشهای سنتی از اسلحه برای اینکار استفاده می کنند.
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
گوشت تمساح قیمت تمساح شکار تمساح
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ