قیمت لپ تاپ ۱۷ مرداد + مشخصات

0

در جدول زیر می توانید قیمت روز لپ تاپ های موجود در بازار را ببینید.

گارانتی
قیمت(تومان)
برند(مدل)
ASUS
شرکت آوات ۲ سال
۵,۶۲۹,۰۰۰
Asus-Gseries-G74SX-3D-i7-8-1.5T-3G-Win7-BLU
شرکت آوات
۳,۵۶۹,۰۰۰
Asus-VivoBook-S550-Touch-i7-6-1T-4G
شرکت امرتات
۳,۵۶۹,۰۰۰
Asus-Zenbook-UX31E-i5-4-128-Win7
شرکت آواژنگ
۳,۰۶۹,۰۰۰
Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-4G
شرکت آوات
۳,۰۱۹,۰۰۰
Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G
شرکت آوات
۳,۰۱۹,۰۰۰
Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G
شرکت الماس
۲,۹۳۹,۰۰۰
Asus-Nseries-N56VM-i5-6-1T-2G
شرکت الماس
۲,۹۶۹,۰۰۰
Asus-Nseries-N46VM-i7-6-1T-2G
شرکت آواژنگ
۲,۸۰۹,۰۰۰
Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G
شرکت آوات
۲,۷۷۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G
شرکت آوات
۲,۶۵۹,۰۰۰
Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G
شرکت الماس
۲,۶۱۹,۰۰۰
Asus-Nseries-N46VM-i5-6-1T-2G
شرکت سازگار
۲,۵۹۹,۰۰۰
Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G
شرکت امرتات
۲,۸۰۹,۰۰۰
Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7
شرکت دیجیتال
۲,۲۸۹,۰۰۰
Asus-Nseries-N53SM-i5-4-750-2G
شرکت سازگار ۲ سال
۲,۲۶۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X550CC-i5-6-1T-2G
شرکت آوات
۲,۲۶۹,۰۰۰
Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8
شرکت سازگار
۲,۲۶۹,۰۰۰
Asus-Kseries-K45VD-i5-6-750-2G
شرکت آوات
۲,۲۱۹,۰۰۰
Asus-Sseries-S300-i3-4-500
شرکت آواژنگ
۲,۲۱۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G
شرکت آوات
۲,۱۷۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G
شرکت آوات
۲,۰۵۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G
شرکت آوات
۱,۸۲۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X55VD-i3-4-750-1G
شرکت آوژنگ
۱,۷۶۹,۰۰۰
Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8
شرکت آوات
۱,۷۱۹,۰۰۰
Asus Xseries-X55VD-i3-2-500-1G
شرکت سازگار ۲ سال
۱,۶۸۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G
سازگار
۱,۶۶۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X501A-i3-4-500
شرکت سازگار
۱,۶۶۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X401A-i3-4-500
شرکت آواژنگ
۱,۶۰۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X55VD-B980-4-750-1G
شرکت الماس
۱,۴۸۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X44H-i3-4-750
الماس
۱,۳۶۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X54HR-i3-2-500
شرکت الماس
۱,۳۶۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X44H-i3-2-500
شرکت الماس
۱,۳۵۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X44H-B970-4-750
الماس
۱,۲۴۹,۰۰۰
Asus-Xseries-X54HR-B970-2-500
SONY VAIO
شرکت لوتوس
۳,۰۲۹,۰۰۰
Sony-SVT-13-135-i5-6-500-Win8
شرکت لوتوس
۲,۶۰۰,۰۰۰
Sony-vaio-E15-13RCX-i5-4-500-1G-Win8
شرکت لوتوس
۲,۶۴۹,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-15-218-i5-4-500-Win8
شرکت لوتوس
۲,۶۱۹,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch
شرکت لوتوس
۲,۴۷۹,۰۰۰
Sony-SVE-15-135-CX-i5-6-1T-Win8
شرکت لوتوس
۲,۴۵۹,۰۰۰
Sony-VAIO-SV-E14-117-FLB-i5-4-640-512M-Win7
شرکت لوتوس
۲,۴۲۹,۰۰۰
Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8
شرکت لوتوس
۲,۳۷۹,۰۰۰
Sony-Vaio-E15126CA-i3-4-500-Win8
شرکت لوتوس
۲,۰۵۹,۰۰۰
Sony-Vaio-E14-13BCX-i3-4-320-Win8
ACER
شرکت سازگار
۲,۳۴۹,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-571G-i7-6-750-2G
شرکت الماس
۲,۳۱۹,۰۰۰
Acer-Vseries-V3-571G-i7-6-750-2G
شرکت سازگار ۲ سال
۱,۸۸۹,۰۰۰
Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G
شرکت الماس
۱,۷۹۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-750-2G
شرکت سازگار
۱,۶۸۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-500-1G
شرکت سازگار
۱,۵۴۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G
شرکت الماس
۱,۳۶۹,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-531G-B960-4-750-1G
شرکت سازگار
۱,۲۴۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500
شرکت الماس
۱,۱۰۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-531-B960-2-500
شرکت الماس
۱,۰۳۹,۰۰۰
Acer-Eseries-E1-531-B1000-2-320
DELL
شرکت لوتوس
۱,۷۲۹,۰۰۰
DELL-5110-i5-4-500-1G
IBM LENOVO
سازگار
۲,۵۸۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G
شرکت سازگار ۲ سال
۲,۲۱۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i5-6-1T-2G
شرکت سازگار
۱,۹۶۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G
شرکت سازگار
۱,۹۱۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i3-4-500-2G
شرکت هماهنگ و بیمه ایران
۱,۹۲۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Essential-G580-i5-6-1T-2G
شرکت سازگار
۱,۸۴۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-2G
شرکت هماهنگ و بیمه ایران
۱,۷۶۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-1G
شرکت سازگار
۱,۴۵۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Eseries-E430-i3-4-500-1G
شرکت سازگار
۱,۳۱۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-4-500-1G
شرکت سازگار
۱,۲۶۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-2-500
شرکت سیستم پردازان
۹۸۹,۰۰۰
IBM-Lenovo-Bseries-B590-B1000-2-500
MSI
ماتریکس
۲,۶۷۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7
ماتریکس
۲,۱۷۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7
ماتریکس
۲,۱۷۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX61-i5-6-500-2G-Win7
ماتریکس
۱,۳۲۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CR650-Dual-4-320-Win7
FUJITSU
شرکت آواژنگ
۲,۰۲۹,۰۰۰
Fujitsu-LIFEBOOK-UH552-i5-4-500
شرکت الماس و آواژنگ
۱,۷۹۹,۰۰۰
Fujitsu-LIFEBOOK-AH532-i5-4-750-1G
لوتوس
۱,۶۵۹,۰۰۰
Fujitsu-LifeBook-S761-i3-4-320
شرکت آواژنگ
۱,۳۵۹,۰۰۰
Fujitsu-LIFEBOOK-SH531-B950-4-500-1G
APPLE MACBOOK
شرکت لوتوس
۵,۰۹۹,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac
شرکت لوتوس
۵,۰۴۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD232-i5-4-256-Mac
شرکت لوتوس
۳,۹۹۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac
HP
شرکت لوتوس
۲,۰۸۹,۰۰۰
HP-ProBook-4540-i5-6-750-2G
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ