قند اصفهان شفاف سازی کرد

0

پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت قند اصفهان به دلیل عدم دریافت نرخ ارز از مراجع نیاز به تعدیل پیش بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ نمی باشد.شاین ذکر است ازابتدای مردادماه سال جاری تاکنون مقدار۶۰۰ تن شکربه مبلغ۸۳۸۵ میلیون ریال بفروش رسیده است وتاکنون شکرخام خریداری نگردیده لیکن پیش بینی خرید تاپایان سال بقوت خود باقی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ