قیمت انواع گوشی موبایل با گارانتی ( ۹ مهر ۹۲ ) + جدول

0

گارانتی

قیمت ( تومان )

برند – مدل

SAMSUNG

سامتل+شرکت لوتوس

۲,۱۸۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-S4- 16G-5 inchسفید

شرکت لوتوس

۱,۵۸۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note2-N7100-16G-5.5 inch مشکی

سامتل+شرکت لوتوس

۱,۷۲۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note2-N7100- 16G-5.5 inch سفید

شرکت سامتل

۱,۴۹۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3

سامتل+شرکت لوتوس

۱,۳۵۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-S3-16G-4.8 inch سفید

شرکت لوتوس

۱,۲۸۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3

شرکت لوتوس

۱,۱۷۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim

شرکت لوتوس

۹۵۵,۰۰۰

Samsung-Galaxy-GRAND-8G-“5-2Sim

همراه سرویس+شرکت لوتوس

۸۴۵,۰۰۰

Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4 inchسفید

همراه سرویس+شرکت لوتوس

۸۴۵,۰۰۰

Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4inchمشکی

مایکروتل+شرکت لوتوس

۵۵۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Ace-158MB3.5 inch

همراه سرویس+شرکت لوتوس

۵۷۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Ace-3G- 2Sim-3.5 inch

مایکروتل+شرکت لوتوس

۵۱۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch

شرکت لوتوس

۴۵۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim

شرکت لوتوس

۴۲۵,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Fit-160MB-3.2 inch

همراه سرویس+شرکت لوتوس

۴۰۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-2Sim-3.2 inch

شرکت لوتوس

۴۱۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch

مایکروتل+شرکت لوتوس

۳۰۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-“3.0

شرکت لوتوس

۲۹۹,۰۰۰

Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch

مایکروتل+شرکت لوتوس

۲۸۹,۰۰۰

Samsung-Star3-S5222-“2.4-2Sim

شرکت لوتوس

۹۹,۰۰۰

Samsung-E1190-“1.43

شرکت لوتوس

۸۹,۰۰۰

Samsung-E1080-“1.43

SONY

شرکت لوتوس

۱,۴۶۹,۰۰۰

Sony-Xperia-Z- 16G-5 inch

آریان+شرکت لوتوس

۱,۶۴۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Z- 16G-“5

آرین+شرکت لوتوس

۱,۰۸۹,۰۰۰

Sony-Xperia-Acro-S-16G-4.3 inchسفید

شرکت لوتوس

۹۴۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Sp-8G-4.6 inch

شرکت لوتوس

۹۷۹,۰۰۰

Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim

شرکت لوتوس

۹۷۹,۰۰۰

Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch

شرکت لوتوس

۹۰۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch

شرکت لوتوس

۸۰۹,۰۰۰

Sony-Xperia-P-16G-4 inch

آرین+شرکت لوتوس

۷۰۹,۰۰۰

Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch

شرکت لوتوس

۶۶۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch

شرکت لوتوس

۵۸۵,۰۰۰

Sony-Xperia-J-4G-4 inch

شرکت لوتوس

۵۳۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Neo-L-1G-4 inch

شرکت لوتوس

۵۵۵,۰۰۰

Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch

شرکت لوتوس

۵۱۹,۰۰۰

Sony-Xperia-Miro- 4G-3.5 inch

شرکت لوتوس

۴۴۵,۰۰۰

Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim

آرین+شرکت لوتوس

۴۲۹,۰۰۰

Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim

شرکت لوتوس

۳۸۵,۰۰۰

Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim

APPLE

مهتل+شرکت لوتوس

۲,۱۸۹,۰۰۰

Apple-Iphone5.0- 16G-4 inchمشکی

شرکت لوتوس

۱,۹۵۹,۰۰۰

Apple-Iphone5.0- 16G-“4.0

شرکت لوتوس

۱,۹۴۹,۰۰۰

Apple-Iphone5.0- 16G- 4 inchمشکی

شرکت لوتوس

۲,۹۵۰,۰۰۰

Apple-iPhone5s-16G-“4.0

شرکت لوتوس

۲,۰۰۰,۰۰۰

Apple-iPhone5c-16G-“4.0

HUAWEI

مایکروتل+شرکت لوتوس

۱,۳۶۹,۰۰۰

Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch

شرکت لوتوس

۱,۴۹۹,۰۰۰

Huawei-ascend-P2-16G-“4.7

شرکت لوتوس

۱,۱۱۹,۰۰۰

Huawei-ascend-P1-4G-“4.3

مایکروتل+شرکت لوتوس

۵۹۹,۰۰۰

Huawei-ascend-G510-4G-4.5 inch

شرکت لوتوس

۵۰۹,۰۰۰

Huawei-ascend-G330-4G-“4

شرکت لوتوس

۳۵۹,۰۰۰

Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5

شرکت لوتوس

۳۴۹,۰۰۰

Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5

HTC

شرکت لوتوس

۱,۸۷۵,۰۰۰

HTC-One-32G-“4.7

شرکت لوتوس

۱,۴۳۹,۰۰۰

HTC-One-X-Plus-32G-“4.7

شرکت لوتوس

۱,۰۶۹,۰۰۰

HTC-One-XL-32G-“4.7

شرکت لوتوس

۸۱۹,۰۰۰

HTC-Desire-SV-4G-“3.5

آرین+شرکت لوتوس

۷۷۵,۰۰۰

HTC-Desire-X-4G-4 inch

شرکت لوتوس

۷۵۵,۰۰۰

HTC-Amaze-16G-“4.3

شرکت لوتوس

۷۰۹,۰۰۰

HTC-Desire-VC-4G-“4-2Sim

شرکت لوتوس

۶۴۹,۰۰۰

HTC-One-V-4G-3.7 inch

شرکت لوتوس

۵۲۵,۰۰۰

HTC-Desire-C-4G-“3.5

کامتل+شرکت لوتوس

۴۶۹,۰۰۰

HTC-Wildfire-S-512M-“3.2

شرکت لوتوس

۴۲۹,۰۰۰

HTC-Wildfire-S-512M-3.2 inch

شرکت لوتوس

۵۰۵,۰۰۰

HTC-ChaCha-512M-2.6 inchمشکی

LG

مادیران+شرکت لوتوس

۱,۳۸۹,۰۰۰

LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch

مادیران+شرکت لوتوس

۳۱۵,۰۰۰

LG Optimus-L3-E405-1G-“4.8-2Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۷۱۹,۰۰۰

LG Optimus-L7-P710-4G-“4.3-2Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۶۱۵,۰۰۰

LG-Optimus-L7-P700-4G-“4.3

مادیران+شرکت لوتوس

۲۵۹,۰۰۰

LG Cookie-Smart-T375-150MB-“3.2-2Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۲۴۵,۰۰۰

LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۱۹۹,۰۰۰

LG A290-1G-“2.2-3Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۱,۳۰۹,۰۰۰

LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch

یاس+شرکت لوتوس

۳۲۹,۰۰۰

LG Optimus-L3-E405-1G-4.8 inch-2Sim

مادیران+شرکت لوتوس

۳۰۹,۰۰۰

LG Optimus-L3-E400-1G-3.2 inch

NOKIA

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۷۹,۰۰۰

Nokia 105-1.45″

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۸۹,۰۰۰

Nokia 1280-“1.36

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱۰۹,۰۰۰

Nokia 101-“1.8

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱۳۹,۰۰۰

Nokia 110-“1.8

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱۵۹,۰۰۰

Nokia 112-“1.8

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱۹۹,۰۰۰

Nokia 205-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۱۵,۰۰۰

Nokia 202-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱۹۹,۰۰۰

Nokia 206-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۲۹,۰۰۰

Nokia 311-140M-“3

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۳۹,۰۰۰

Nokia-X2-02-“2.2

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۳۹,۰۰۰

Nokia C2-01-“2

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۵۵,۰۰۰

Nokia 210-64M-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۸۹,۰۰۰

Nokia 301-256M-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۲۹۹,۰۰۰

Nokia 501-128M-“3

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۳۳۵,۰۰۰

Nokia 302-100M-“2.4

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۵۴۹,۰۰۰

Nokia Lumia-520-8G-“4.0

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۶۳۵,۰۰۰

Nokia Lumia-620-8G-“3.8

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۹۰۹,۰۰۰

Nokia Lumia-720-8G-“4.3

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۹۰۹,۰۰۰

Nokia Lumia-820-8G-“4.3

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱,۲۷۹,۰۰۰

Nokia Lumia-920-32G-“4.5

ایرانوکیا+شرکت لوتوس

۱,۸۱۹,۰۰۰

Nokia Lumia-925-16G-“4.5

GLX

جی ال ایکس+شرکت لوتوس

۷۶۹,۰۰۰

GLX-G4-4G-“5.3-2SIM

جی ال ایکس+شرکت لوتوس

۳۰۹,۰۰۰

GLX-X1-512MB-“4-2Sim

جی ال ایکس+شرکت لوتوس

۱۰۹,۰۰۰

GLX Mini-“1.44-2Sim

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ